Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ > 查看详情

Αξιοθέατα της Αθήνας και τα μουσεία των ωρών λειτουργίας

  • πηγή:
  • ημερομηνία έκδοσης:2017-06-02 14:45:50
  • Προβολές:
  • 9057

ACROPOLIS 
(雅典卫城)

Mondays-Sundays 8.30 a.m. - 3 p.m.

 

ACROPOLIS MUSEUM 
(卫城博物馆)

Tuesdays-Sundays 8 a.m. - 8 p.m. 
Fridays 8 a.m. - 10 p.m. 
Mondays closed

 

NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
(国家考古博物馆)

Mondays 1.30-8 p.m. 
Tuesdays-Sundays 8.30 a.m. - 3 p.m.

 

BYZANTINE & CHRISTIAN MUSEUM 
(拜占庭与基督教博物馆)

Mondays closed 
Tuesdays-Sundays 8.30 a.m. - 3 p.m.

 

CYCLADIC ART MUSEUM 
(基克拉迪艺术博物馆)

Mon, Wed, Fri-Sat 10 a.m. - 5 p.m. 
Thursdays 10 a.m. - 8 p.m. 
Sundays 11 a.m. - 5 p.m. 
Tuesdays closed

 

KERAMEIKOS ARCHAEOLOGICAL MUSEUM 
(KERAMEIKOS考古博物馆)

Tuesdays-Sundays 8.30 a.m. - 3 p.m. 
Mondays closed

 

MUSEUM OF POPULAR INSTRUMENTS 
(公众资料博物馆)

Tue, Thur-Sun 10 a.m. - 2 p.m. 
Wednesdays noon - 6 p.m. 
Mondays closed

 

NATIONAL WAR MUSEUM 
(国家军事博物馆)

Tuesdays-Saturdays 9 a.m. - 2 p.m. 
Sundays 9.30 a.m. - 2 p.m. 
Mondays closed

 

NATIONAL HISTORICAL MUSEUM 
(国家历史博物馆)

Tuesdays-Sundays 9 a.m. - 2 p.m. 
Mondays closed

 

MUSEUM OF GREEK FOLK ART 
(希腊民间艺术博物馆)

Tuesdays-Sundays 9 a.m. - 2.30 p.m. 
Mondays closed

 

ILIAS LALAOUNIS JEWELRY MUSEUM 
(ILIAS LALAOUNIS珠宝博物馆)

Tue, Thur-Sat 9 a.m. - 3 p.m. 
Wednesdays 9 a.m. - 9 p.m. 
Sundays 11 a.m. - 4 p.m. 
Mondays closed

 

MUSEUM OF GREEK CHILDREN’S ART
(希腊儿童艺术博物馆) 

Tuesdays-Saturdays 10 a.m. - 2 p.m. 
Sundays 11 a.m. - 2 p.m. 
Mondays closed

 

PHILATELIC MUSEUM 
(邮政博物馆)

Mondays-Fridays 8 a.m. - 2 p.m. 
Saturdays-Sundays 9 a.m. - 3 p.m.

 

EPIGRAPHICAL MUSEUM 
(铭文博物馆)

Tuesdays-Sundays 8.30 a.m. - 3 p.m. 
Mondays closed

 

NUMISMATIC MUSEUM 
(钱币博物馆)

Tuesdays-Sundays 8.30 a.m. - 3 p.m. 
Mondays closed

 

GOULANDRIS NATURAL
(自然科学博物馆)

HISTORY MUSEUM 
Mondays-Saturdays 9 a.m. - 2.30 p.m. 
Sundays 10 a.m. - 2.30 p.m.

 

BENAKI MUSEUM 
(贝纳基博物馆)

Mon, Wed, Fri-Sat 9 a.m. - 5 p.m. 
Thursdays 9 a.m. - midnight 
Sundays 9 a.m. - 3 p.m. 
Tuesdays closed

 

BENAKI MUSEUM PIREOS ST ANNEX  
(贝纳基PIREOS博物馆)

Wed-Thur & Sun 10 a.m. - 6 p.m. 
Fridays-Saturdays 10 a.m. - 10 p.m. 
Mondays & Tuesdays closed

 

BENAKI MUSEUM OF ISLAMIC ART 
(贝纳基伊斯兰艺术博物馆)

Tue, Thur-Sun 9 a.m. - 3 p.m. 
Wednesdays 9 a.m. - 9 p.m. 
Mondays closed