Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Ραγδαία αύξηση στον αριθμό των κατόχων μεταπτυχιακών σπουδών στην Κίνα

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-08-31 16:48:16
  • Προβολές:
  • 389

Εξαιρετική άνοδος σημειώνεται στον αριθμό των φοιτητών που συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Κίνα ως αποτέλεσμα των μεγάλων προσπαθειών που καταβάλει η χώρα στην αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
Πιο συγκεκριμένα, φέτος πάνω από τρία εκατομμύρια φοιτητές στην Κίνα θα ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, σημειώνοντας αριθμό ρεκόρ, αν σκεφτεί κανείς πως το 1949, έτος ίδρυσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ήταν μόλις 629 ενώ το 1990 μόνο το 19.6% των πλήρως απασχολούμενων δασκάλων σε κολέγια και πανεπιστήμια της Κίνας είχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε σχέση με το 64.1% το 2020. Ο τωρινός αυτός αριθμός οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και η πρωτοβουλία της χώρας να δημιουργήσει 111 υψηλού επιπέδου επιστημονικούς κλάδους και 47 κατηγορίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, που καλύπτουν όλους τους τομείς της εθνικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
Παράλληλα, το σύστημα διαβαθμισμένης εκπαίδευσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προγράμματα έχει βελτιωθεί σημαντικά και οι εγγραφές σε μεταπτυχιακά μαθήματα έχουν φτάσει από 590.000 το 2012 σε περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια το 2020. 
Τέλος, μέχρι το 2019, 52 χώρες και περιοχές είχαν υπογράψει συμφωνίες με την Κίνα με σκοπό την αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών πτυχίων.