Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Στο επίκεντρο η παραδοσιακή κινεζική ιατρική

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-08-31 16:40:28
  • Προβολές:
  • 451

Ισχυρές πρωτοβουλίες λαμβάνει η Κίνα για να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής. 
Σημαντικό ρόλο στην προώθηση αυτή διαδραματίζουν τα Ινστιτούτα Κομφούκιος σε χώρες του εξωτερικού και τα εγχώρια κολέγια που ειδικεύονται στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική. Ήδη πάνω από 240 Ινστιτούτα Κομφούκιος σε 78 χώρες έχουν εισαγάγει μαθήματα παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής και Taichi (μια πολεμική τέχνη ήπιας άσκησης που χρησιμοποιείται ενίοτε και για θεραπευτικούς σκοπούς). Τα μαθήματα αυτά έχουν προσελκύσει περίπου 35.000 εγεγραμμένους φοιτητές καθώς και 185.000 άτομα που έχουν συμμετάσχει σε σχετικές βιωματικές δραστηριότητες. 
Τα κολέγια Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής ανά την Κίνα πραγματοποιούν κάθε χρόνο πάνω από 10.000 εγγραφές σε ξένους φοιτητές. Επίσης, η Κίνα λαμβάνει πρωτοβουλίες και εργάζεται στον τομέα δημιουργίας 30 κέντρων Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής σε χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος», φέρνοντας σε αυτές εναλλακτικές μορφές θεραπειών όπως ο βελονισμός. 
Σύμφωνα, τέλος, με την Εθνική Επιτροπή Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής, σε μεγάλο αριθμό φτάνουν και τα σχετικά προγράμματα συνεργασίας με σχεδόν 90 χώρες σε όλον τον κόσμο, με σκοπό την ενίσχυση του τομέα αυτού, που αποτελεί σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. 
                                     (Ελένη Μπίλια)