Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Νέες συνεργασίες στο πλαίσιο της κινεζικής πρωτοβουλίας

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-07-17 19:38:20
  • Προβολές:
  • 502

Όλο και μεγαλύτερες προοπτικές συνεργασίας δημιουργεί η κινεζική πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» τόσο στους τομείς της βιομηχανίας και της παραγωγής όσο και στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού. 
Στα μέσα Ιουλίου 2020, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Κίνας απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση για την υλοποίηση μεγάλων διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας στις πολιτιστικές και τουριστικές βιομηχανίες κατά μήκος των χωρών που συμμετέχουν στην κινεζική πρωτοβουλία: «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος». Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η ανακοίνωση του Υπουργείου, έργα από έξι τομείς, όπως η ανάπτυξη των ψηφιακών ταξιδιών, η ενίσχυση του δημιουργικού σχεδιασμού, η προώθηση των τουριστικών παρασταστικών τεχνών και η στήριξη της εκπαίδευσης ταλαντούχων ατόμων θα στηριχθούν στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας. 
Το σχέδιο του Υπουργείου προβλέπει ακόμη ότι θα παρασχεθεί βοήθεια στις εταιρίες που διαθέτουν επιλεγμένα προγράμματα σε μια ποικιλία τομέων, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών επενδύσεων και κατασκευών. 
 (Ελένη Μπίλια)