Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Προγράμματα διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας στο Πεκίνο

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-07-10 20:30:36
  • Προβολές:
  • 991

Με σκοπό την εμβάθυνση των εκπαιδευτικών ανταλλαγών στον τομέα της γλώσσας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Κίνας και των άλλων χωρών, το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας έχει δημιουργήσει ένα κέντρο όπου θα πραγματοποιούνται προγράμματα διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας στο άμεσο μέλλον. 
Ο ρόλος του κέντρου αυτού θα είναι πολλαπλός διότι θα συμμετέχει στη διαχείριση σχετικών εκπαιδευτικών πηγών, θα καθορίζει τις προδιαγραφές για τη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας και θα στηρίζει, μεταξύ άλλων, την ακαδημαϊκή έρευνα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, το κέντρο θα λειτουργήσει ως ένα ινστιτούτο δημοσίου συμφέροντος με σκοπό να προωθήσει την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας. Παράλληλα, προβλέπεται ότι το ινστιτούτο θα οργανώνει εξετάσεις για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές και θα τρέχει ειδικά προγράμμματα διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας. 
Η προσπάθεια διάδοσης της κινεζικής γλώσσας έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια κυρίως με τη δημιουργία των Ινστιτούτων Κομφούκιος σε πολλά μέρη του κόσμου. Πρόκειται για δημόσιες εκπαιδευτικές συμπράξεις μεταξύ κολεγίων και πανεπιστημίων της Κίνας και αντίστοιχων οργανισμών σε άλλες χώρες. Οι συνεργασίες αυτές δημιουργούνται και ρυθμίζονται εν μέρει από το Hanban, το Γραφείο του Διεθνούς Συμβουλίου Κινεζικής Γλώσσας που συνεργάζεται με το Κινεζικό Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός των Ινστιτούτων είναι να προωθήσουν τη διάδοση της κινεζικής γλώσσας και του πολιτισμού και να διευκολύνουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε το 2004 κι από τότε τα ινστιτούτα λειτουργούν σε συνεργασία με τοπικά κολέγια και πανεπιστήμια ανά τον κόσμο με την χρηματοδότηση να μοιράζεται μεταξύ του Hanban και των ινστιτούτων. Πέρα από την διδακτική διαδικασία, τα Ινστιτούτα Κομφούκιος διεξάγουν εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της κινεζικής γλώσσας HSK, διοργανώνουν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παρουσιάσεις και δίνουν πληροφορίες για τη σύγχρονη Κίνα. 
Στην Ελλάδα έχουμε επίσης τη χαρά να διαθέτουμε το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών, που ιδρύθηκε το 2009 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το University of International Business and Economics του Πεκίνου και το Office of Chinese Language Council International (HANBAN). Είναι το μοναδικό Ινστιτούτο Κομφούκιος στην Ελλάδα και το 3ο στην Ευρώπη με κατεύθυνση τα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Κάθε χρόνο ο αριθμός των μαθητών που φοιτά στο Ινστιτούτο αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, γεγονός που φαίνεται κι από την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης HSK. Οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας παρά τη δυσκολία που αυτή έχει διότι γνωρίζουν πως πρόκειται για μια από τις γλώσσες του μέλλοντος- ή μάλλον για τη γλώσσα του μέλλοντος- δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης και επέκτασης της Κίνας στον δυτικό κόσμο.     (Ελένη Μπίλια)