Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Κατακόρυφη μείωση στον αριθμό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-07-06 16:28:12
  • Προβολές:
  • 449

Μακροχρόνιες προσπάθειες καταβάλει η Κίνα για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές ακόμα και στις πιο ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές έχουν πρόσβαση σε σχολικές δομές και ολοκληρώνουν την εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας της χώρας της Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, ο αριθμός των μαθητών που εγκατέλειψαν το σχολείο κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μειώθηκε κατά σχεδόν 99% σε εθνικό επίπεδο, από 600.000 στις αρχές του 2019 σε 6.781 στις 14 Ιουνίου 2020. Η τεράστια αυτή μείωση οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στο σχέδιο δράσης που εκδόθηκε από το υπουργείο υγείας και τα πολλαπλά κυβερνητικά τμήματα για τη μείωση του αριθμού των μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίτερα απ’ όσο πρέπει. 
Στις οδηγίες του υπουργείου τονίζεται χαρακτηριστικά ότι όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας από φτωχές οικογένειες θα πρέπει να ολοκληρώνουν την εννεαετή εκπαίδευση με μόνη εξαίρεση να αποτελούν εκείνοι που δε μπορούν να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία λόγω της φυσικής τους κατάστασης.  
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, μέσα στο 2020 το ποσοστό συμπλήρωσης της εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης αναμένεται να φτάσει το 95% ενώ περισσότερες προσπάθειες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά από φτωχές οικογένειες θα έχουν πρόσβαση στη μόρφωση. 
Μεγάλη πρόκληση αποτελεί επίσης για την πολιτεία η ενθάρρυνση των μαθητών να συνεχίσουν το σχολείο και να μην απέχουν απ’ αυτό για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία. Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βοήθεια στους μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα με την παροχή εξατομικευμένων προγραμμάτων διδασκαλίας και άλλων πρωτοβουλιών. 
Ιδιαίτερα αυστηρή είναι, τέλος, η στάση του υπουργείου απέναντι στις περιπτώσεις παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο για να δουλέψουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν ότι θα αξιοποιηθεί ένας κοινός μηχανισμός για να τους πείσει να επιστρέψουν στο σχολείο ενώ εγκλήματα που σχετίζονται με την παιδική εργασία θα αντιμετωπίζουν σκληρές ποινές.
 
(Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: Xinhua)