Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Συνέχιση των εργασιών στα προγράμματα υδάτινης περιβαλλοντικής προστασίας

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-05-15 18:29:05
  • Προβολές:
  • 770

Τα 143 από τα 172 μεγαλύτερα έργα υδάτινης περιβαλλοντικής προστασίας έχουν ήδη συνεχίσει την κατασκευή τους εν μέσω της προσπάθειας της Κίνας για περαιτέρω έλεγχο και περιορισμό της νέας πανδημίας. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων, η κατασκευή των έργων αυτών αποτελεί επένδυση ύψους άνω του ενός τρισεκατομμυρίου γιουάν (περίπου 141 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), ενώ ήδη 30 προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή τους και έχουν αποφέρει αποτελέσματα.  
Καθώς η κατάσταση ελέγχου και πρόληψης της επιδημίας συνεχίζει να βελτιώνεται, η Κίνα επιταχύνει την κατασκευή των μεγάλων αυτών έργων με σκοπό να μετριάσει τον οικονομικό αντίκτυπο από την πανδημία.  
Επίσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Στέγασης και Αστικής - Αγροτικής Ανάπτυξης, οι εργασίες στα κατασκευαστικά προγράμματα έχουν αποκατασταθεί κατά 85% ήδη από την 1η Απριλίου 2020 με περίπου 158.700 έργα να έχουν ξεκινήσει δυναμικά στην Κίνα.