Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Επίσημη συνεδρίαση για τον έλεγχο του κορωνοϊού

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-02-27 18:39:10
  • Προβολές:
  • 557

Με προεδρεύοντα τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιήθηκε επίσημη συνεδριάση στο Πεκίνο, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji και Han Zheng. 
      Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, τονίζοντας ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί αξιοσημείωτη προσπάθεια στον έλεγχο της επέκτασης της επιδημίας, ανέφερε ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη έχουν ξεκινήσει να αποκαθίστανται. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πολυ σημαντική η έμφαση στην προστασία του ιατρικού προσωπικού, που έρχεται συνεχώς σε επαφή με ασθενείς και η εφαρμογή ακόμα περισσότερων μέτρων για την προφύλαξη των ευπαθών ομάδων μέσω της παροχής κατάλληλων χώρων για τους ηλικιωμένους και τα παιδιά. 
Όσον αφορά τη συνέχιση των εργασιών και της παραγωγής, τα μέλη της συνεδρίασης υπογράμμισαν ότι αυτή θα πρέπει να συμβεί με έναν στοχευμένο, σταθερό και ασφαλή τρόπο με παράλληλη πιστή εφαρμογή των πολιτικών που ωφελούν τις επιχειρήσεις. Απαραίτητη, τέλος, είναι η συνεργασία και επικοινωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλες αρμόδιες χώρες με σκοπό να αυξηθεί η ανταλλαγή εμπειριών και να συντονιστούν τα μέτρα που στοχεύουν στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.