Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Γραφείο προώθησης του τουρισμού στην Sanya

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-02-21 18:17:22
  • Προβολές:
  • 420

Με στόχο την επιτάχυνση της αποκατάστασης και την αναβάθμιση του τουριστικού τομέα μετά την καταπολέμηση της νέας επιδημίας, η πόλη Sanya στο τροπικό νησί της Hainan θα δημιουργήσει ένα γραφείο που θα ασχολείται με την ενίσχυση του τουριστικού τομέα. 
Η υπηρεσία αυτή θα ιδρυθεί από κοινού από τη δημοτική υπηρεσία τουρισμού, πολιτισμού, ραδιοφώνου, τηλεόρασης και αθλητισμού καθώς και από 10 τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ θα διοικείται από ένα συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί από τους οργανισμούς αυτούς. 
Αναμένεται ότι θα εστιάσει σε οχτώ τομείς, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού δραστηριοτήτων προώθησης του τουρισμού, των πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, της παγκόσμιας προώθησης και των εκδηλώσεων από κοινού με τις αεροπορικές εταιρίες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πόλη Sanya στο τουριστικό νησί της Hainan έχει λάβει ποικίλα μέτρα για να στηρίξει τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και να σταθεροποιήσουν την αγορά.