Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Το Πεκίνο προωθεί τον τουρισμό στα προάστια

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-01-10 18:54:16
  • Προβολές:
  • 503

Την επέκταση του τουρισμού και στα προάστια του Πεκίνου επιδιώκει το δημοτικό γραφείο πολιτισμού και τουρισμού του Πεκίνου με την ανακοίνωση σχετικών κατευθυντήριων γραμμών που πραγματοποίησε στα τέλη Δεκεμβρίου 2019. 
Σύμφωνα με την εν λόγω υπηρεσία, υπάρχουν 710 ειδικοί φορείς παροχής τουριστικών υπηρεσιών, όπως κήποι συγκομιδής φρούτων, κέντρα αλιείας και πάνω από 500 καταλύματα στις αγροτικές περιοχές της πόλης. Οι νέες αυτές οδηγίες, που δημοσίευσε το δημοτικό γραφείο πολιτισμού και τουρισμού διευκρινίζουν τις προδιαγραφές και τη διαδικασία έγκρισης για τα καινούρια αγροτικά καταλύματα και ενθαρρύνουν την ανακαίνιση και την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων στα προάστια. 
Ο τουρισμός που δεν εστιάζεται μόνο στις μεγάλες πόλεις αποτελεί ένα χρήσιμο στήριγμα και συμπλήρωμα στον αστικό τουρισμό και δίνει περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές.