Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Ενίσχυση της προστασίας των υγροτόπων στην ανατολική Κίνα

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-11-15 20:44:32
  • Προβολές:
  • 544

Μεγάλη σημασία αποδίδεται στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της άγριας ζωής από την Κίνα με τη λήψη πολλαπλών μέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Πρόσφατα, οι αρχές της πόλης Hefei, πρωτεύουσα της Επαρχίας Anhui στην ανατολική Κίνα, ενέκριναν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας δέκα σπουδαίων υγροτόπων γύρω από την Λίμνη Chaohu, την 5η μεγαλύτερη λίμνη με γλυκό νερό στην Κίνα. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων για τη διατήρηση των υγροτόπων γύρω από τη λίμνη, όπως η απαγόρευση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αφορούν το ψάρεμα, την διεκδίκηση της γης και τη ρίψη απορριμάτων στην προστατευμένη ζώνη. 
Παράλληλα, η πόλη σχεδιάζει να αποκαταστήσει τους υγροτόπους που συρρικνώνονται μέσω της επιστροφής των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και την μεταφορά των κατοίκων που ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός υγροτόπων γύρω από τη Λίμνη Chaohu, που καλύπτει μια έκταση 78.000 εκταρίων, που αντιστοιχεί με το 67% της συνολικής έκτασης υγροτόπων στην πόλη. Η προστασία αυτών των περιοχών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στον καθαρισμό των υδάτων, τον έλεγχο των πλημμυρών και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η Κίνα διαθέτει πάνω από 600 προστατευόμενους υγρότοπους και πάνω από 1.000 εθνικά πάρκα υγρότοπων.