Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

72.000 αρχαία κινεζικά βιβλία διαθέσιμα στο διαδίκτυο

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-11-15 20:41:09
  • Προβολές:
  • 523

Στην ήδη υπάρχουσα λίστα των ψηφιοποιημένων αρχαίων κινεζικών βιβλίων προστέθηκαν άλλα 7.200 από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Κίνας και πολλά ακόμα ινστιτούτα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε πάνω από 72.000. 
Σύμφωνα με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Κίνας, η ψηφιοποίηση των αρχαίων βιβλίων αναμένεται ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε αυτά και θα προωθήσει περαιτέρω την ακαδημαϊκή έρευνα. Η δημοσίευση στο διαδίκτυο, η από κοινού δημιουργία και κοινοποίηση των ψηφιακών πηγών των βιβλίων από την αρχαία κινεζική παράδοση δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του κοινού και στους ερευνητές να αναζητήσουν πληροφορίες γι’ αυτά από το σπίτι τους, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν συγκεκριμένους χώρους που φιλοξενούν τη φυσική μορφή των συγγραμμάτων. 
Παράλληλα, η φηφιοποίηση των βιβλίων παρέχει την άνεση στους φοιτητές και τους ακαδημαϊκούς που βρίσκονται εκτός της Κίνας να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να διεξάγουν σχετικές έρευνες και μελέτες.