Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Πρωτοβουλίες για πράσινη ανάπτυξη στο Δέλτα του Ποταμού Yangtze

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-11-08 18:31:15
  • Προβολές:
  • 287

Πολύ ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων της Κινεζικής Κυβέρνησης βρίσκεται η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της ανάπτυξης με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση στο φυσικό τοπίο. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας ενέκρινε ένα σχέδιο για την οικοδόμηση μιας περιοχής παρουσίασης στο Δέλτα του Ποταμού Yangtze στη βάση της ανάπτυξης που θα είναι φιλική στο περιβάλλον. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση στον κυβερνητικό ιστότοπο, το σχέδιο για το Δέλτα του Ποταμού Yangtze καταρτίστηκε από την Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης και περιλαμβάνει τις τοπικές κυβερνήσεις του Δήμου της Σαγκάης, της Jiangsu και των επαρχιών της Zhejiang.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες προσπάθειες για να αναβαθμιστεί η πράσινη οικονομία, να εξασφαλιστεί μια υψηλή ποιότητα ζωής και μια βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, οφείλει να ανοίξει ένας νέος δρόμος στην δια-διοικητική συνεργασία και τις ανταλλαγές, έτσι ώστε η οικολογική πρόοδος και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη να συμπληρώνουν η μία την άλλη. 
Το Κρατικό Συμβούλιο ενθάρρυνε επίσης τις κυβερνήσεις της Σαγκάης, της Jiangsu και της Zhejiang να βελτιώσουν τους μηχανισμούς εργασίας και να διαμορφώσουν πολιτικές στήριξης έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την υλοποίηση του σχεδίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό. 
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για το Δέλτα του Ποταμού Yangtze, όλα τα σχετικά τμήματα του Κρατικού Συμβουλίου απαιτείται να ενισχύσουν το συντονισμό στο πλαίσιο του σχεδίου αναβάθμισης και να πραγματοποιούν ενεργή επίβλεψη και στήριξη στην οικοδόμηση της περιοχής παρουσίασης.