Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Πανεπιστημιακές ανταλλαγές μεταξύ της Κίνας και άλλων χωρών της Ασίας

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-10-25 17:12:02
  • Προβολές:
  • 8589

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται από την Κίνα στον τομέα της εκπαίδευσης με πολλαπλές προσπάθειες αναβάθμισής του και αύξησης των διεθνών επιστημονικών ανταλλαγών. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 το Διεθνές Συνέδριο Νέων Ταλέντων στον Τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας από το Δίκτυο Πανεπιστημίων της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας με σκοπό να ενισχύσει την αλληλεπίδραση και τις επαφές με πανεπιστήμια άλλων χωρών. 
Αυτή τη χρονιά, το διεθνές συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην πόλη Kunming, πρωτεύουσα της Επαρχίας Yunnan στην νοτιοδυτική Κίνα, φιλοξενώντας νέους επιστήμονες και ακαδημαϊκούς από 11 χώρες της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας. Συνολικά παρευρέθηκαν 38 εκπρόσωποι από 16 πανεπιστήμια της Κίνας, την Myanmar, της Ινδίας και άλλων χωρών. 
Στο διήμερο αυτό συνέδριο, που ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου 2019, οι συμμετέχοντες συζήτησαν ποικίλα θέματα, που περιελάμβαναν τις νέες τάσεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, τους σημαντικότερους τομείς επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του δικτύου, τις ανταλλαγές ταλαντούχων ατόμων και την αναβάθμιση στον τομέα της εκπαίδευσης. 
 Αξίζει να σημειωθεί ότι το Διεθνές Συνέδριο Νέων Ταλέντων στον Τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας από το Δίκτυο Πανεπιστημίων της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, που έχει τη βάση της γραμματείας του στο Πανεπιστήμιο της Yunnan, διαθέτει ήδη 120 πανεπιστημιακά μέλη και αναμένεται ότι θα αποτελέσει σημαντική πλατφόρμα προώθησης της διεθνούς ανταλλαγής στην ανώτατη εκπαίδευση και της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων της Κίνας, της νότιας και της νοτιοανατολικής Ασίας. 
Το Πανεπιστήμιο της Yunnan, ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της Κίνας, με ιστορία περίπου 100 χρόνων, φιλοξενεί περίφημους ακαδημαϊκούς που παραδίδουν μαθήματα στον τομέα των ελευθέριων τεχνών, της νομικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας, των οικονομικών και της διοίκησης.
 (Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: Xinhua)