Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Μέριμνα για την προστασία των αποδημητικών πουλιών

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-10-11 16:06:10
  • Προβολές:
  • 8855

Μια από τις προτεραιότητες της εθνικής υπηρεσίας δασολογίας της Κίνας και των τοπικών κυβερνήσεων της χώρας είναι η ενίσχυση της προστασίας των αποδημητικών πουλιών και η απομάκρυνση των απειλών, έτσι ώστε να κινηθούν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τις θερμότερες χώρες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Κρατικής Υπηρεσίας Δασολογίας και Βοσκοτόπων την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, οι τοπικές αρχές καλούνται να συγκεντρώσουν ακριβείς πληροφορίες για τα είδη των αποδημητικών πουλιών στην επικράτειά τους και την κατάσταση του περιβάλλοντός τους. 
Παράλληλα, θα πρέπει να διεξαχθούν δράσεις περιφρούρησης και προστασίας του οικότοπου των πουλιών και να απομακρυνθούν τα δίχτυα, οι παγίδες και τα δηλητηριώδη δολώματα που έχουν στηθεί για να τα αιχμαλωτίσουν. 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι τοπικές κυβερνήσεις οφείλουν να αναβαθμίσουν τις εργασίες προστασίας, θέτοντας τη διαφύλαξη της άγριας ζωής ως τμήμα της αξιολόγησης των αξιωματούχων, μια κίνηση που θα ενθαρρύνει τους υπεύθυνους να λάβουν ενεργό δράση σε αυτόν τον τομέα. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι εξαιρετικά σημαντικές, ιδιαίτερα σε περιόδους αποδημίας, που καταγράφεται ένας υψηλός αριθμός εγκληματικών ενεργειών, που περιλαμβάνουν το κυνήγι και την κατανάλωση άγριων ζώων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εθνικής υπηρεσίας, πρόσφατα ανακαλύφθηκαν παράνομες υποθέσεις μεταφοράς, θανάτωσης και πώλησης αποδημητικών πουλιών κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών τους. 
Με σκοπό την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων, η εθνική υπηρεσία δασολογίας θα πρέπει να ελέγχει την παράνομη παραγωγή και πώληση εξοπλισμού για το κυνήγι πουλιών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις υπηρεσίες μεταφορών και τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι ώστε να συγκεντρώνονται στοιχεία που θα οδηγούν στον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την αιχμαλώτιση και πώληση άγριων ζώων. 
Η προστασία της άγριας ζωής αποτελεί μείζον θέμα της Κρατικής Υπηρεσίας Δασολογίας και Βοσκοτόπων και γι΄αυτό όσες τοπικές κυβερνήσεις δεν ακολουθήσουν τις οδηγίες θα κριθούν υπόλογες ενώπιον του νόμου και των κανονισμών. 
 
(Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: China Daily)