Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Σημαντικά μειωμένη η πυκνότητα σωματιδίων PM2.5 στο Πεκίνο

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-09-07 19:07:00
  • Προβολές:
  • 765

Αξιοσημείωτη βελτίωση παρατηρείται στην ποιότητα του αέρα στο Πεκίνο με τη μέση συγκέντρωση των σωματιδίων PM 2.5 να καταγράφεται στα 23 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο τον Αύγουστο, σημειώνοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο ρεκόρ για την ίδια χρονική περίοδο. 
Σύμφωνα με το Δημοτικό Γραφείο Οικολογικού Περιβάλλοντος του Πεκίνου, η μέση συγκέντρωση του αέριου ρύπου PM2.5 (σωματιδιακού φορτίου μικρότερου των 2.5 μικρομέτρων σε διάμετρο) μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου κατέγραψε επίσης το χαμηλότερο ρεκόρ των 42 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο.  
Σύμφωνα με τον Yu Jianhua, υποδιευθυντή του Γραφείου, ο αριθμός των ημερών με καλή ποιότητα αέρα στην πρωτεύουσα ανήλθε σε 227 το 2018, δηλαδή 51 ημέρες περισσότερες σε σχέση με το 2013, ενώ η πυκνότητα των άλλων αέριων ρύπων, συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του θείου, σημείωσε επίσης το χαμηλότερο ρεκόρ.
Παράλληλα, η κατανάλωση του άνθρακα στην πόλη έπεσε κατά 87% το 2018 σε σχέση με το ανώτατο ποσοστό της, που είχε καταγραφεί το 2005. Η συνεχής πτώση στην πυκνότητα των αέριων ρύπων φανερώνει τη βελτίωση του οικολογικού περιβάλλοντος στο Πεκίνο,  όπως αναφέρει το Δημοτικό Γραφείο Οικολογικού Περιβάλλοντος του Πεκίνου.