Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Μεγάλη πρόοδος στην προστασία των ατόμων με αναπηρία στην Κίνα

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-07-26 21:38:22
  • Προβολές:
  • 694

Λευκή βίβλο που παρουσιάζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Κίνα για την προστασία των δικαιωμάτων και των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, εξέδωσε η χώρα με τίτλο: «Ισότητα, Συμμετοχή και Μοίρασμα: 70 Χρόνια Προστασίας των Δικαιωμάτων και των Ενδιαφερόντων των Ατόμων με Αναπηρίες στην Κίνα».
Σύμφωνα με το έγγραφο, τα τελευταία 70 χρόνια, η ηγεσία της χώρας έχει σημειώσει εξαιρετική πρόοδο σε πολλαπλούς τομείς, που σχετίζονται με τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της ίσης αντιμετώπισης αυτών των ατόμων. Όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, το 2018, η Κίνα διέθετε 133 επαγγελματικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούσαν 19.475 μαθητές με αναπηρίες. Επίσης, από το 2012 έως το 2018, συνολικά 62.200 μαθητές με αναπηρίες εγγράφησαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παράλληλα, μέχρι τον Απρίλιο του 2018, πάνω από 80 νόμοι και 50 διοικητικοί κανονισμοί είχαν δημοσιευθεί με θέμα την προστασία αυτών των ατόμων. 
Σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αποτελεί επίσης η αυξημένη χρηματοδότηση των ειδικών προγραμμάτων και των ενώσεων που βοηθούν άτομα με αναπηρίες, ενώ δε μπορεί να παραληφθεί και η προσπάθεια της χώρας για αύξηση της απασχόλησης και παροχή καλύτερου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε άτομα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, παρότι έχουν πραγματοποιηθεί τεράστιες προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα, η χώρα οφείλει να εντείνει τις εργασίες της έτσι ώστε να μειωθούν και τελικά να εξαλειφθούν πλήρως οι δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες.