Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

H Κίνα μειώνει τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τάξη

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-07-20 18:10:49
  • Προβολές:
  • 934

Στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδιακασίας και την αποδοτικότερη λειτουργία των σχολικών ιδρυμάτων στοχεύει η Κίνα με τη μείωση του αριθμού των μαθητών που στεγάζονται στην ίδια αίθουσα. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, την Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης και το Υπουργείο Οικονομικών, το ποσοστό των τάξεων που θα φιλοξενούν πάνω από 56 μαθητές δε θα πρέπει να ξεπερνά το 5% του συνολικού αριθμού των σχολείων μέχρι το 2020. 
Γι’ αυτό το σκοπό, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να ιδρύσουν μικρά αγροτικά σχολεία και οικοτροφεία σε κωμοπόλεις και χωριά και να βελτιώσουν την κατάσταση των σχολείων, χτίζοντας τραπεζαρίες και αθλητικές εγκαταστάσεις. 
Παράλληλα, τα αγροτικά σχολεία θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να εφαρμοστεί η τεχνολογία στη διαδικασία εκπαίδευσης και να γίνει πιο αποδοτική και σύγχρονη η διδασκαλία. 
Η πρωτοβουλία μείωσης των μαθητών σε κάθε τάξη αποτελεί καίριο ζήτημα στο σύστημα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης της Κίνας, καθώς σε πολλές περιοχές παρατηρείται πως η ποιότητα των εκπαιδευτικών πηγών δεν είναι ικανοποιητική δεδομένου του μεγάλου αριθμού μαθητών σε κάθε τάξη.