Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Περαιτέρω μέτρα για τη σταθεροποίηση του ξένου εμπορίου

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-07-13 16:43:36
  • Προβολές:
  • 793

Μεγάλη σπουδαιότητα αποδίδει η Κίνα στις εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές και τις συνεργασίες με εταιρίες άλλων χωρών, καθώς λαμβάνει πολλαπλά μέτρα για την ενίσχυση και στήριξη αυτού του τομέα, σύμφωνα με απόφαση του Κρατικού Συμβουλίου. 
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτού του φορέα, τονίστηκε η επιθυμία της Κίνας να υιοθετήσει περαιτέρω μέτρα, με σκοπό να κρατήσει το ξένο εμπόριο σταθερό και να προσελκύσει περισσότερες εταιρίες. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, που εκδόθηκε μετά την εκτελεστική συνεδρίαση του Κρατικού Συμβουλίου, με προεδρεύοντα τον Πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ, η σταθεροποίηση του ξένου εμπορίου θα επιτευχθεί μέσα από την περαιτέρω επέκταση του ανοίγματος και την εστίαση στην ενίσχυση της ενδογενούς δύναμης των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό το σκοπό, το Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις που θα είναι προσανατολισμένες στην αγορά και θα έχουν οικονομικό περιεχόμενο. 
Η χώρα θα βελτιώσει τις δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές της μετά από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση και αφορούσε την αναζήτηση τρόπων για περαιτέρω μείωση του συνολικού επιπέδου δασμών εισαγωγής, τη βελτιστοποίηση των πολιτικών επιστροφής φόρου στις εξαγωγές και την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής φόρου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη στήριξη του ξένου εμπορίου είναι και η ενίσχυση της οικονομικής στήριξης των ξένων εμπορικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Κίνα θα αναζητήσει και θα προτείνει περισσότερους τύπους ασφάλειας για τις ξένες εμπορικές εταιρίες και θα καθοδηγήσει τους οικονομικούς φορείς να αυξήσουν την οικονομική στήριξη σε ξένες εταιρίες, μικρού και μεσαίου μεγέθους. 
Στη συνεδρίαση του Κρατικού Συμβουλίου, τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη για ταχύτερη ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων -συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με το διασυνοριακό εμπόριο- η ενδυνάμωση της εμπορικής διευκόλυνσης μέσω της απλοποίησης των εγγράφων για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, καθώς και η μείωση του απαιτούμενου χρόνου εκτελωνισμού και των χρεώσεων στα λιμάνια. 
(Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχειών: Xinhua)