Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Επιταχύνεται η αναβάθμιση των παλιών αστικών περιοχών

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-06-27 19:15:53
  • Προβολές:
  • 1001

Στην αναβάθμιση των παλιών κατοικημένων περιοχών στις πόλεις και την αναμόρφωση των αγροτικών περιοχών στοχεύει η Κίνα με τη λήψη πολλαπλών μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. 
      Το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας σχεδιάζει να αυξήσει τα έργα ανάπλασης αυτών των περιοχών και να επιταχύνει την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου και την επέκταση της παροχής καθαρού νερού σε όλες τις αγροτικές περιοχές. 
Τα προγράμματα αναβάθμισης, που αναμένεται ότι θα ωφελήσουν 100 εκατομμύρια κατοίκους, θα εστιάσουν στη βελτίωση των εγκαταστάσεων για το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τις οπτικές ίνες σε παλιές αστικές περιοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε μετά από διοικητική συνάντηση του Κρατικού Συμβουλίου, με προεδρεύοντα τον Πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ. 
Επιχορηγήσεις της κεντρικής ηγεσίας θα διατεθούν αυτό το χρόνο για τη στήριξη της ανάπλασης, ενώ χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και τοπικές κυβερνήσεις θα ενθαρρυνθούν για να αυξήσουν την οικονομική στήριξη στις εργασίες ανοικοδόμησης. 
Στο επίπεδο των αναβαθμίσεων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κάθε περιοχή επαρχιακού επιπέδου θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι στόχοι που ορίστηκαν στο 13ο Πενταετές σχέδιο θα ολοκληρωθούν φέτος, ένα χρόνο πριν το χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, προσπάθειες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη μείωση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις εταιρίες, με σκοπό τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
Σημαντικό θέμα της διοικητικής συνάντησης ήταν, τέλος, η ανάγκη για ταχύτερη κατασκευή των εγκαταστάσεων που θα παρέχουν καθαρό πόσιμο νερό σε 60 εκατομμύρια κατοίκους, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα της ανεπαρκούς παροχής καθαρού νερού και της υπερβολικής ποσότητας φθορίου σε αυτό. 
 
   (Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: Xinhua)