Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Σημαντικά αυξημένος ο αριθμός των επαγγελματικών κολεγίων στην Κίνα

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-06-27 19:13:25
  • Προβολές:
  • 654

Την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης για την επίτευξη της περαιτέρω ανάπτυξης του τεχνολογικού τομέα επιδιώκει η Κίνα με πολλαπλές πρωτοβουλίες, που ενθαρρύνουν τους μαθητές να ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα. 
Τόσο ο αριθμός των επαγγελματικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όσο και οι εγγραφές νέων σπουδαστών έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση τα τελευταία δέκα χρόνια καθώς, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που αφορά τα στοιχεία του 2018, ο αριθμός των επαγγελματικών ιδρυμάτων έφτανε τα 1.418 και ο αριθμός των φοιτητών ήταν περίπου 11.34 εκατομμύρια. 
Τα κολέγια για την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση αποτελούσαν το 53.2% των συνολικών ινστιτούτων ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε από την ιστοσελίδα Eol, έναν παροχέα πληροφοριακών υπηρεσιών για την εκπαίδευση, που βασίζεται στα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. 
Παράλληλα, ο αριθμός των φοιτητών στα επαγγελματικά κολέγια αυξήθηκε κατά 17.5% σε σχέση με το 2009, κυρίως λόγω του ότι τα ιδρύματα αυτά αναζητούν πλέον περισσότερο αποστρατευθέν στρατιωτικό προσωπικό, απολυμένους εργάτες και οικονομικούς μετανάστες με σκοπό να τους εκπαιδεύσει για να αποτελέσουν μέρος ενός εργατικού δυναμικού που θα έχει υψηλότερες ικανότητες και θα συμβάλει στην αναδιαμόρφωση της οικονομίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση.