Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας με χώρες της Κεντρικής Ασίας

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-06-27 19:10:30
  • Προβολές:
  • 819

Ιδιαίτερα καρποφόρα είναι τα αποτελέσματα από την τεχνολογική συνεργασία της Κίνας με χώρες της Κεντρικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένων των Kyrgyzstan και Tajikistan, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών. 
Το Ερευνητικό Κέντρο της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών για την Οικολογία και το Περιβάλλον της Κεντρικής Ασίας, έχει ξεκινήσει τη συνεργασία του με τοπικές κυβερνήσεις στο Kyrgyzstan με σκοπό να διεξαχθούν κατασκευαστικά προγράμματα για τη βελτίωση της ασφάλειας του πόσιμου νερού. Οι δύο φορείς έχουν ήδη παρουσιάσει νέο εξοπλισμό για τον καθαρισμό του νερού, έτσι ώστε να απομακρύνουν απ’ αυτό τα περίσσια βαριά μέταλλα και τους μικροοργανισμούς, να βελτιώσουν τη ποιότητά του και να παρέχουν καθαρό νερό στους πολίτες. 
Επίσης, ερευνητές τόσο από την Κίνα όσο και από το Tajikistan έχουν διεξάγει από κοινού ελέγχους με τη μέθοδο της τηλεανίχνευσης στις λίμνες, ενώ πραγματοποίησαν περαιτέρω βήματα στη συνεργασία για την έρευνα των παγετώνων, την υδρολογία και την αξιοποίηση των υδάτινων πηγών. 
Παράλληλα, θα εργαστούν από κοινού στον τομέα της βιοποικιλότητας και του ζητήματος της αλλαγής του οικοσυστήματος, την προειδοποίηση των καταστροφών και την εφαρμογή των Μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων.
Υπό το πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος», η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών έχει εγκαινιάσει την Ένωση του Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού, μια πλατφόρμα για τις χώρες κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού, μέσα από την οποία διεξάγεται επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις και προωθείται η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών. 
Η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών στηρίζει ενεργά αυτήν την Ένωση καθώς από το 2013, έχει προσφέρει πάνω από 1.8 δισεκατομμύρια Γιουάν (περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια) για τη δημιουργία επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων, που σχετίζονται με την Κινεζική Πρωτοβουλία. 
    (Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: Xinhua)