Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Περαιτέρω έλεγχοι στα απογευματινά εκπαιδευτικά προγράμματα

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-06-07 17:56:28
  • Προβολές:
  • 1197

Εν όψει των εθνικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Κίνα λαμβάνει ποικίλες πρωτοβουλίες για τη γενικότερη αναβάθμιση της παιδείας και την παροχή όλο και καλύτερης ποιότητας γνώσεων στους μαθητές της χώρας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα θα εγκαινιάσει έναν νέο γύρο με εθνικές εκστρατείες, που θα σχετίζονται με τα ινστιτούτα εξωσχολικής εκπαίδευσης και θα εξετάζουν τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της χώρας, στόχος είναι ο εντοπισμός των ινστιτούτων που διαθέτουν εξωσχολικά προγράμματα, τα οποία όμως προκαλούν στα παιδιά εξαιρετικά μεγάλη πίεση και δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Οι εκπαιδευτικές αρχές σε επίπεδο επαρχίας σε όλη τη χώρα, θα διεξάγουν μια συνολική επιθεώρηση των εξωσχολικών ινστιτούτων, ενώ τα επαρχιακά και δημοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πραγματοποιήσουν στοχευμένους ελέγχους στα ινστιτούτα εκτός της πανεπιστημιούπολης. 
Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας της χώρας θα αποστείλει ομάδες επιθεώρησης σε περιοχές επαρχιακού επιπέδου με απώτερο στόχο να έχει ολοκληρωθεί η εξέτασή τους μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2019. 
Η ανάγκη για τη διεξαγωγή εξέτασης στα εξωσχολικά ινστιτούτα προέκυψε από την καταγραφή κάποιων περιστατικών με μαθητές που είχαν πιεστεί υπερβολικά από τις απαιτήσεις αυτών των κέντρων. Ένας σχετικά μεγάλος αριθμός ινστιτούτων βρέθηκε ότι παρέδιδε μαθήματα που ήταν ιδιαίτερα αναβαθμισμένα και απαιτητικά με αποτέλεσμα να επιβαρύνει πολύ τα παιδιά και να δημιουργεί περιττό ανταγωνισμό μεταξύ τους. 
 
(Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: Xinhua)