Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Η ζώνη υψηλής τεχνολογίας του Πεκίνου με κάλυψη 5G

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-06-07 17:12:06
  • Προβολές:
  • 523

Μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου, η οικονομική- τεχνολογική ζώνη του Πεκίνου στη Yizhuang, στα νοτιοανατολικά προάστια της πρωτεύουσας, θα έχει κάλυψη 5G, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών στα μέσα Μαΐου 2019. 
    Η περιoχή θα δημιουργήσει πάνω από 200 βασικές στάσεις τεχνολογίας 5G έως το τέλος του 2020 με σκοπό να καλύψει όλη την περιοχή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε σχετικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Yizhuang. 
Το δίκτυο 5G αναμένεται ότι θα δώσει τη δυνατότητα στις εταιρίες της περιοχής να έχουν πιο γρήγορη σύνδεση και να εκτελούν όλες τις εργασίες τους ακόμα πιο έγκαιρα και αποτελεσματικά. 
Οι αξιωματούχοι της περιοχής είναι βέβαιοι ότι η νέα αυτή τεχνολογία θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση της οικονομικής - τεχνολογικής ζώνης και θα δώσει νέα δυναμική στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται εκεί. 
Γι’ αυτό το σκοπό το Πεκίνο θα επενδύσει πάνω από 300 δισ. Γιουάν (4.4 δισ. δολάρια) στην οικοδόμηση του δικτύου 5G στην πόλη, μέχρι το 2020, σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης της τεχνολογίας 5G, που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο αυτού του έτους.