Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Η Κίνα θα βελτιώσει το σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού της εθνικής επικράτειας

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-06-07 17:09:12
  • Προβολές:
  • 734

Η Κίνα θα βελτιστοποιήσει τον χωροταξικό σχεδιασμό της εθνικής επικράτειας για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, δήλωσε πρόσφατα ανώτερος υπάλληλος στο Υπουργείο Φυσικών Πόρων (MNR).
Ένα ενιαίο σύστημα σχεδιασμού για τον εθνικό εδαφικό χώρο θα δημιουργηθεί πριν από το 2020, με ενσωμάτωση των σχεδίων για τις κύριες λειτουργικές ζώνες, τη χρήση της γης και την αστική και αγροτική ανάπτυξη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζαό Λονγκ, υφυπουργός του Υπουργείου Φυσικών Πόρων, σε σχετική συνέντευξη τύπου στο Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου.
Στο παρελθόν, υπήρχαν πολλοί τύποι χωροταξικού σχεδιασμού. Ωστόσο, δεν υπήρξε αρκετός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων σχεδίων, τόνισε ο Τζάο Λονγκ, σημειώνοντας ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση του συντονισμού ώστε να γίνει πιο συστηματικός και επιστημονικός χωροταξικός σχεδιασμός.
Η Κίνα θα χτίσει μια πληροφορική πλατφόρμα για τον εδαφικό χώρο, ενσωματώνοντας τα τελευταία δεδομένα της έρευνας για τους φυσικούς πόρους και εφαρμόζοντας προηγμένη τεχνολογία πληροφοριών.
Ο Τζάο επεσήμανε ακόμη ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός της Κίνας για την εθνική χρήση της γης θα επιμείνει σε μια προσέγγιση με επίκεντρο τον λαό και θα προωθήσει μια ανάπτυξη υψηλής ποιότητας. Εκτός από τη βελτιστοποίηση της διάταξης των οικολογικών, γεωργικών και αστικών χώρων, ο χωροταξικός σχεδιασμός θα εστιάσει επίσης στην οικολογική προστασία και στα περιφερειακά χαρακτηριστικά.
Η Κίνα θα εντείνει την εποπτεία για να εφαρμόσει πλήρως τον χωροταξικό σχεδιασμό της εθνικής επικράτειας και να εξασφαλίσει τη συνοχή της, πρόσθεσε ο Τζάο.                                           
                                (Πηγή: CRI Greek)