Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Εντατικοποίηση των κυβερνητικών προσπαθειών στις αγροτικές περιοχές

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-06-07 17:02:19
  • Προβολές:
  • 676

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Κίνα στην αναβάθμιση και ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με τη λήψη πολλαπλών μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. 
Σκοπός της χώρας είναι η βελτίωση της διακυβέρνησης και η παροχή καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών σε περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων. Τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος της στρατηγικής για την επαρχιακή αναζωογόνηση, η οποία προτάθηκε από την ανώτατη ηγεσία το 2017 και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών περιοχών και των γεωργικών πρακτικών μέχρι το 2035. 
Η επαρχιακή διακυβέρνηση, που σχετίζεται με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των κατοίκων των επαρχιών και τη σταθερότητα σε αυτές τις περιοχές, αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της στρατηγικής για την αναζωογόνησή τους, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Zhang Tianzuo, αξιωματούχος του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων. 
Η στρατηγική αυτή αναπτύχθηκε με σκοπό να ισοσταθμίσει τον σχετικά πιο αδύναμο τομέα υπηρεσιών στις επαρχίες, σε σχέση με τις παροχές των αστικών κέντρων. «Προβλήματα όπως η χαλαρή οργάνωση και η έλλειψη ικανότητας για παροχή δημόσιων και διοικητικών υπηρεσιών, υπάρχουν ακόμη σε μερικές αγροτικές περιοχές, γεγονός που απαιτεί άμεσες και εντατικές προσπάθειες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Zhang Tianzuo. 
Τα τελευταία χρόνια βέβαια, πολλές περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα έχουν σημειώσει εξαιρετική πρόοδο όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών και την αναβάθμισή του, μέσα από τα καινοτόμα μέτρα που βασίζονται πάντοτε στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε περιοχής. 
Τα πρόσφατα μέτρα, που ανακοίνωσε το Υπουργείο για την καλύτερη διακυβέρνηση των αγροτικών περιοχών, απαρτίζονται από 20 προτάσεις που αφορούν τη βελτίωση της σύνδεσης και αλληλεπίδρασης των αξιωματούχων των χωριών με τους κατοίκους, τη διευκόλυνση της συμμετοχής του κοινού στη λήψη των αποφάσεων και την εύρεση λύσεων με σκοπό την εξάλειψη των κοινωνικών προβλημάτων, όπως η σπατάλη και η υπερβολή στη διοργάνωση εκδηλώσεων. 
«Η βελτίωση της διακυβέρνησης σε αγροτικές περιοχές αποτελεί ένα περίπλοκο πρόγραμμα, αν αναλογιστούμε τις ανομοιότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών στον τομέα της ιστορίας, της οικονομικής ανάπτυξης και του πολιτισμού. Ελπίζουμε ότι οι διαφορετικές περιοχές θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις επιτυχημένες εμπειρίες των άλλων και θα βρουν τους καταλληλότερους τρόπους για την αγροτική διακυβέρνηση, που θα ταιριάζουν περισσότερο στην περιοχή τους», προσέθεσε ο αξιωματούχος του Υπουργείου. 
   (Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: Xinhua)