Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Νέα μέτρα για τη στήριξη της μαζικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-06-07 17:01:34
  • Προβολές:
  • 555

Τη λήψη νέων μέτρων για την προώθηση της μαζικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας αποφάσισε η Κίνα στο πλαίσιο διοικητικής συνάντησης του Κρατικού Συμβουλίου της χώρας με προεδρεύοντα τον Πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αξιωματούχων, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειώσει το κόστος για τη μαζική επιχειρηματικότητα και καινοτομία μέσω μιας πιο αναβαθμισμένης διαχείρισης και ταυτόχρονα να αυξήσει την εφαρμογή φορολογικών κινήτρων για έρευνα και ανάπτυξη. 
Εκτός όμως από την αυξανόμενη στήριξη στις πλατφόρμες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων δημιουργιών, η χώρα θα προωθήσει επίσης τη βιομηχανία του διαδικτύου και θα αυξήσει την εφαρμογή του σε τομείς όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η φροντίδα των ηλικιωμένων και η εκπαίδευση. 
Παράλληλα, η Κίνα θα καταβάλει προσπάθειες έτσι ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μειώσουν τους φόρους και τα κόστη για τις μικρές και μικρότερες εταιρίες και θα ενθαρρύνει την επένδυση κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. 
Σημαντικές πρωτοβουλίες θα ληφθούν επίσης στον τομέα της κατανάλωσης, δεδομένου ότι η επαρκής παροχή αγροτικών προϊόντων έχει κομβική σημασία για την επέκταση του τομέα και την διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Ως εκ τούτου, οι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν εκτεταμένες συζητήσεις για τη λήψη πιο στοχευμένων μέτρων όσον αφορά την προστασία από τα παράσιτα και την Αφρικανική γρίπη των χοίρων, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η σταθερή παραγωγή της σόγιας και να σταθεροποιηθούν οι τιμές των φρέσκων αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των φρούτων και των λαχανικών. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ακόμη αναφορά εργασίας για την πρόληψη των πλημμυρών και τον έλεγχο της ξηρασίας και ζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες η περαιτέρω ενίσχυση αυτών των τομέων. Επισημάνθηκε η σπουδαιότητα της ενδυνάμωσης της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και η έγκαιρη ενημέρωση, ταυτόχρονα με την επιστημονική χρήση των προγραμμάτων για τον έλεγχο των πλημμυρών και τον σχηματισμό προγραμμάτων εκτάκτου ανάγκης για την μετεγκατάσταση και εκκένωση των περιοχών που κινδυνεύουν.  
Στο συνέδριο, τέλος, εγκρίθηκε ένα προσχέδιο νόμου για τον περιορισμό της μόλυνσης από τα στερεά απόβλητα και συμφωνήθηκε να κατατεθεί στη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου για αξιολόγηση και διαβούλευση. 
  (Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: Xinhua)