Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Μεγαλύτερες επιχορηγήσεις στην προσχολική εκπαίδευση

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-05-03 15:52:25
  • Προβολές:
  • 754

Όλο και περισσότερα χρήματα επενδύει η Κίνα στον τομέα της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια με την προσχολική αγωγή να λαμβάνει σημαντική οικονομική στήριξη.
     Συγκεκριμένα, η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας έχει αυξήσει την οικονομική στήριξη στην προσχολική αγωγή, από 15 δισεκατομμύρια γιουάν (2.2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) το 2018 σε 16.85 δισεκατομμύρια γιουάν το 2019, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019. 
Από αυτό το ποσό, περίπου 1 δισεκατομμύριο γιουάν θα διατεθεί στην επέκταση των υποδομών και στην αύξηση των κτιρίων που λειτουργούν ως νηπιαγωγεία σε 11 περιοχές σε επαρχιακό επίπεδο κατά μήκος της χώρας. Η χρηματοδότηση αυτή θα αξιοποιηθεί αυτό το χρόνο ως μέρος της προσπάθειας για αύξηση των προσχολικών εκπαιδευτικών πηγών σε όλη τη χώρα, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Lyu Yugang, αξιωματούχος του Υπουργείου Παιδείας σε σχετικό δελτίο τύπου. 
Παράλληλα, οι τοπικές κυβερνήσεις συνεχίζουν να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για την αύξηση της πρόσβασης των πολιτών σε προσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, με προσιτές τιμές για τους γονείς των παιδιών. 
Με αυτόν τον τρόπο όλο και περισσότερα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν σε νηπιαγωγεία και να μεταβαίνουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με ακόμα πιο ομαλό τρόπο, έχοντας αποκτήσει βασικές γνώσεις και απαραίτητα εφόδια για την κοινωνικοποίησή τους.