Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-04-12 17:15:54
  • Προβολές:
  • 1242


Στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στοχεύει η Κίνα με τη λήψη μέτρων και την ενθάρρυνση όλο και περισσότερων μαθητών και φοιτητών να ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα. 
Σε πρόσφατο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο με θέμα την εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τόσο ο Κινέζος Πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ όσο και η Αντιπρωθυπουργός της χώρας Sun Chunlan τόνισαν την ανάγκη για περαιτέρω πρωτοβουλίες, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτού του τομέα της εκπαίδευσης. 
Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους φορείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης να εκπαιδεύσουν περισσότερα άτομα και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, έτσι ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη όλης της χώρας. 
Ο ίδιος στις οδηγίες που έδωσε στο εθνικό συνέδριο τόνισε χαρακτηριστικά ότι αυτό το χρόνο η Κίνα έχει σχεδιάσει να αυξήσει τον αριθμό των μαθητών που θα εισαχθούν στην επαγγελματική εκπαίδευση κατά ένα δισεκατομμύριο, συμπληρώνοντας ότι «ο τομέας της επαγγελματικής εκπαίδευσης θα πρέπει να προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υψηλού επιπέδου παραγωγής, των τομέων παροχής υπηρεσιών καθώς και εκείνων των πεδίων που η αγορά χρειάζεται περισσότερο». Γι’ αυτό το σκοπό «η κυβέρνηση θα ενθαρρύνει τις εταιρίες και τον ιδιωτικό τομέα να ασχοληθούν με την επαγγελματική κατάρτιση». 
Η Αντιπρωθυπουργός της Κίνας, Sun Chunlan, εξέφρασε με τη σειρά της τη στήριξή της στις οδηγίες που έδωσε ο Πρωθυπουργός και δεσμεύτηκε να τις εφαρμόσει και να προωθήσει περαιτέρω τις μεταρρυθμίσεις σε αυτόν τον τομέα. 
Κάλεσε ακόμα τις τοπικές κυβερνήσεις να βελτιώσουν την εκπαίδευση των δασκάλων στα επαγγελματικά σχολεία, να αναβαθμίσουν τα διδακτικά υλικά και τις μεθόδους, καθώς και να στηρίξουν τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των εταιριών.