Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

H Κίνα επιθεωρεί τις εφαρμογές που απευθύνονται σε μαθητές

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-03-20 18:54:59
  • Προβολές:
  • 882

Στην ενίσχυση του ελέγχου των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στα σχολεία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, έχει προχωρήσει η Κίνα με σχετικές νομοθεσίες ήδη από το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της χώρας, θα διεξαχθεί μια πλήρης αναθεώρηση των εφαρμογών για φορητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από τα σχολεία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το γεγονός ότι δεν φέρουν κανένα επιβλαβές περιεχόμενο.
Σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Υπουργείο, τα τοπικά εκπαιδευτικά τμήματα οφείλουν να δημιουργήσουν κανονισμούς για τη χρήση και την ανάπτυξη των εφαρμογών που προορίζονται για τα σχολεία. Παράλληλα, με την εγκύκλιο υποδεικνύεται η απαγόρευση των επιβλαβών εφαρμογών στα σχολεία από τον Δεκέμβριο του 2018 μέσα από την απαρίθμηση αρκετών λεπτομερών μέτρων για την εξάλειψη τέτοιου είδους εφαρμογών. 
Η απαγόρευση αυτή αφορά επίσης όλες τις εφαρμογές που περιέχουν ακατάλληλες πληροφορίες όπως πορνογραφικό υλικό, βία, διαδικτυακά παιχνίδια ή εμπορικές διαφημίσεις, οι οποίες και θα απομακρυνθούν από τη σχολική χρήση. 
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η αυστηρότερη επιθεώρηση στις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς οφείλει να ενδυναμωθεί, έτσι ώστε να μην αυξάνονται τα ακαδημαϊκά βάρη των μαθητών ή ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών.