Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Περαιτέρω ενίσχυση της φυσικής αγωγής στα σχολεία της Κίνας

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-03-07 19:06:14
  • Προβολές:
  • 1141


Στα μαθήματα φυσικής αγωγής και ανάπτυξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και κλίσεων των μαθητών δίνει έμφαση η Κίνα τα τελευταία χρόνια.
      Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας στα τέλη Φεβρουαρίου 2019, η Κίνα θα λάβει μέτρα για την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση της φυσικής αγωγής και της σωματικής δραστηριότητας των μαθητών τόσο σε σχολεία πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του Υπουργείου είναι η παροχή της δυνατότητας σε όλους τους μαθητές να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντά τους γύρω από τα αθλήματα και τη φυσική αγωγή. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας, περιοχές σε επαρχιακό επίπεδο στη χώρα έχουν ήδη εισάγει τη φυσική αγωγή ως ένα μάθημα που βαθμολογείται στις ανώτατες εισαγωγικές εξετάσεις του λυκείου. Οι λεπτομέρειες αξιολόγησης του μαθήματος της φυσικής αγωγής βασίζονται κάθε φορά στις τοπικές συνθήκες, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές το μάθημα της κολύμβησης είναι εκείνο που αξιοποιείται για τον υπολογισμό της βαθμολογίας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016, το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας, εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος εξετάσεων για την εισαγωγή σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το οποίο θα βασίζεται τόσο στις ακαδημαϊκές επιδόσεις όσο και στα συνολικά χαρακτηριστικά των μαθητών και θα έχει εφαρμοστεί μέχρι το 2020.