Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Οδηγίες για την ενίσχυση της πολιτικής εργασίας από το ΚΚΚ

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-03-07 18:05:07
  • Προβολές:
  • 502


Κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση των πολιτικών εργασιών ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, παρουσιάζοντας τις οδηγίες για τις συνολικές προϋποθέσεις της ενδυνάμωσης των εργασιών και των καθηκόντων στην πολιτική εργασία του Κόμματος. 
      Η ανακοίνωση αναφέρεται στην αναγκαιότητα της εδραίωσης της πολιτικής πίστης, τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Κόμματος, τη βελτίωση της πολιτικής ικανότητας του Κόμματος, τον εξαγνισμό της πολιτικής ατμόσφαιρας και την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών. 
Η εισαγωγή των οδηγιών αποτελεί μια μεγάλη πρωτοβουλία που εγκαινιάστηκε για την εφαρμογή της «Σκέψης του Σι Τζινπίνγκ πάνω στο Σοσιαλισμό με Κινεζικά Χαρακτηριστικά για μια Νέα Εποχή» και στο πνεύμα του 19ου Εθνικού Κογκρέσου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το έγγραφο που περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές αποτελεί μια μεγάλη απόφαση και προγραμματισμό πάνω στην πολιτική εργασία του Κόμματος, την οποία έχει πραγματοποιήσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος στη βάση του συνοψισμού της ιστορικής εμπειρίας και της πρόσφατης πρακτικής. 
Η πολιτική εργασία του Κόμματος θα πρέπει να ενισχυθεί, διότι αποτελεί μια εσωτερική απαίτηση που προκύπτει από την ανάγκη για διαβεβαίωση μιας πλήρους και αυστηρής διακυβέρνησης σε όλο το Κόμμα. Η ενδυνάμωση της πολιτικής εργασίας αποτελεί μια φυσική προϋπόθεση για τη στήριξη και την ενίσχυση της συνολικής ηγεσίας του Κόμματος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής. 
Οι οδηγίες αντιπροσωπεύουν τις βασικές προϋποθέσεις για την ισχυρή στήριξη του κύρους του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ- ως πυρήνα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ- όλου του Κόμματος, καθώς και των αρχών του και της κεντρικής και ενοποιημένης ηγεσίας του, αποτελώντας το πρωταρχικό καθήκον της πολιτικής εργασίας στο Κόμμα.