Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Πρόστιμα και ποινές σε 261 εταιρίες για περιβαλλοντικές παραβάσεις

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-02-23 22:14:44
  • Προβολές:
  • 943


Στην μάχη της προστασίας του περιβάλλοντος επιδίδεται η Κίνα με την επιβολή κυρώσεων σε εταιρίες που προκαλούν προβλήματα στο περιβάλλον και δεν τηρούν τους κανονισμούς προστασίας του. 
   Στην Επαρχία Qinghai της βορειοδυτικής Κίνας, συνολικά 261 επιχειρήσεις το 2018 κρίθηκαν υπόλογες και τιμωρήθηκαν για παράνομες δραστηριότητες που παραβιάζουν τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. 
   Η επαρχιακή επιτροπή οικολογίας και περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι οι εταιρίες αυτές έλαβαν διοικητικές κυρώσεις και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα της τάξεως των 19.6 εκατομμύρια Γιουάν (περίπου 2.9 εκατομμύρια δολάρια).
   Επτά από τις εταιρίες αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους και 27 απ’ αυτές στεγανοποιήθηκαν και σφραγίστηκαν, ενώ η παραγωγή σε οχτώ εταιρίες περιορίστηκε ή αναστάλθηκε για μικρό χρονικό διάστημα. Οι πιο σοβαρές παραβάσεις πραγματοποιήθηκαν από επτά εταιρίες, οι οποίες και οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές. Η επαρχία διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία σε 301 εταιρίες παραγωγής με σκοπό να βελτιώσει περαιτέρω το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής. 
Παράλληλα, οι τοπικές αρχές διεξήγαγαν ελέγχους και έρευνες στα στερεά απόβλητα, καθαρίζοντας πάνω από 331 τόνους γενικών στερεών αποβλήτων και 890.000 κυβικά μέτρα βιομηχανικών κατάλοιπων. Οι προσπάθειες αυτές στοχεύουν στη βελτίωση του οικοσυστήματος και την προστασία των ζωντανών οργανισμών γύρω από την Qinghai. 
Η περιοχή αυτή έχει υψόμετρο 3000 μέτρων και φιλοξενεί τις πηγές των τριών μεγαλύτερων ποταμών – του Κίτρινου Ποταμού, του Yangtze και των ποταμών Lancang, συμβάλοντας σημαντικά στην οικονομία της ευρύτερης ζώνης.