Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Πιλοτική ζώνη ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης στο Πεκίνο

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-02-23 22:14:06
  • Προβολές:
  • 1006


Νέας γενιάς τεχνολογία για την τεχνητή νοημοσύνη θα αναπτύσσεται σύντομα στο Πεκίνο μέσω της εγκαινίασης μιας πιλοτικής ζώνης, η οποία θα εστιάζει στην αναζήτηση ενός καινοτόμου συστήματος για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. 
Όπως ανακοίνωσε η δημοτική επιτροπή επιστήμης και τεχνολογίας την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, η ζώνη αυτή θα αναπτυχθεί μέσω των συντονισμένων προσπαθειών των κυβερνητικών, ακαδημαϊκών και βιομηχανικών φορέων με σκοπό την ανάδειξη του Πεκίνου σε κυρίαρχο παραγωγό θεωριών, ιδεών και ταλέντων για την τεχνητή νοημοσύνη. 
Στην πολιτική ζώνη θα υπάρχουν επίσης πλατφόρμες για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα προσφέρουν στοιχεία στις αρχές, έτσι ώστε να μελετώνται οι πολιτικές που σχετίζονται με αυτή την τεχνολογία και οι κανονισμοί που θα είναι σύμφωνοι με την υγιή ανάπτυξη της βιομηχανίας. 
Σύμφωνα με το σχέδιο της Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη, που δημοσιεύτηκε το 2017, η βιομηχανία αυτή θα λειτουργήσει ως μια νέα κινητήρια δύναμη οικονομικής ανάπτυξης και θα συμβάλει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων μέχρι το 2020. 
Ο στόχος αυτός εντάσσεται στην ευρύτερη επιθυμία των αρχών της Κίνας να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα τεράστιο κέντρο καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη και να την κάνουν να κυριαρχήσει σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030. Η Κίνα δίνει μεγάλη βαρύτητα στην καινοτομία και την εξεύρεση ταλαντούχων ατόμων και επιστημόνων, που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας.