Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Ανακοίνωση του σχεδίου αναμόρφωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-02-15 18:40:33
  • Προβολές:
  • 1154


Το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας, σε σχετική συνεδρίασή του, πραγματοποίησε συζητήσεις και ψήφισε μέτρα και πρωτοβουλίες που θα προωθήσουν την επαγγελματική εκπαίδευση και θα εφοδιάσουν μαθητές και φοιτητές με ακόμα περισσότερες γνώσεις στον τομέα ειδίκευσής τους. 
Σύμφωνα με το σχέδιο για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην επαγγελματική εκπαίδευση, η χώρα θα καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την παροχή υψηλότερης ποιότητας εκπαίδευση στους χειρώνακτες και την ανάπτυξη ικανού εργατικού προσωπικού μέσα από την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος στα επαγγελματικά σχολεία.
 Έτσι, η επαγγελματική εκπαίδευση και τα διδακτικά συστήματα θα αναμορφωθούν για να συμπορευτούν με τις αναπτυξιακές τάσεις στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας και να ανταποκριθούν αρτιότερα στις απαιτήσεις της αγοράς. Στόχος είναι η προώθηση του οικονομικού εκσυγχρονισμού και η υψηλότερης ποιότητας απασχόληση, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. 
Όλοι οι τομείς της κοινωνίας και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να στηρίξουν την επαγγελματική εκπαίδευση της χώρας, ενώ μεγάλες εταιρίες θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν επαγγελματικά σχολεία και να προφέρουν προγράμματα υψηλής ποιότητας. 
Το σχέδιο του Κρατικού Συμβουλίου παρουσιάζει ακόμη λεπτομερώς τα μέτρα που αφορούν την βελτίωση των εθνικών συστημάτων και τις πολιτικές που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση, έτσι ώστε να αυξηθεί η ποιότητα τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα. 
Επιπρόσθετα, η Κίνα θα ορίσει εθνικές προδιαγραφές για την επαγγελματική εκπαίδευση και θα διασφαλίσει ότι τα πρότυπα της εκπαίδευσης, των διδακτικών υλικών και των δασκάλων διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, έτσι ώστε όλες οι τέχνες να κληροδοτηθούν με επιτυχία στις επόμενες γενιές. 
Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι μαθητές των επαγγελματικών κολεγίων αλλά και των πανεπιστημίων, που παρέχουν κυρίως προπτυχιακά προγράμματα σε σχετικούς τομείς, θα λαμβάνουν ακαδημαϊκά πτυχία και διπλώματα που θα αποδεικνύουν την κατοχή της εκάστοτε ικανότητας για την άσκηση του επαγγέλματος σε διάφορα επίπεδα. Το μέτρο αυτό θα τεθεί σε ισχύ μέσα στο 2019 και θα αποτελέσει δοκιμαστικό σύστημα για την προώθηση και την ενθάρρυνση των μαθητών να ασχοληθούν με πρακτικά επαγγέλματα. 
Στα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια, οι λειτουργοί των ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης της Κίνας, οι οποίοι προς το παρόν είναι κυρίως κυβερνητικοί, θα επεκταθούν και θα περιλαμβάνουν περισσότερους φορείς ή προσωπικό από μη κυβερνητικούς τομείς, σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο. 
(Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: China Daily)