Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Έκδοση κανονισμού για την επιτήρηση της στρατιωτικής εκπαίδευσης

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-02-15 18:35:07
  • Προβολές:
  • 931


Την υπογραφή οδηγίας για την εφαρμογή κανονισμού που θα αφορά τη στρατιωτική εκπαίδευση, πραγματοποίησε ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στα μέσα Φεβρουαρίου 2019. 
   Ο κανονισμός αυτός, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο του είδους του στη χώρα, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2019 και θα εστιάζει στην πολεμική ετοιμότητα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Ορίζει τα μέτρα που θα ληφθούν για την διόρθωση των πρακτικών που δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις μιας πραγματικής μάχης και παρουσιάζει λεπτομερώς τα κριτήρια για την αναγνώριση των αθέμιτων πρακτικών και των πειθαρχικών παραβάσεων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
   Στον κανονισμό ακόμη αναφέρονται οι ευθύνες, η ισχύς και οι προτεραιότητες της εποπτείας της στρατιωτικής εκπαίδευσης και κανονικοποιούνται οι μέθοδοι και οι διαδικασίες για την διεξαγωγή τέτοιων εργασιών. Τα οφέλη από τον κανονισμό αναμένεται να είναι πολλαπλά καθώς θα εδραιωθεί ο στρατηγικός ρόλος της στρατιωτικής εκπαίδευσης υπό νέες συνθήκες, θα ενδυναμωθεί η διαχείρισή της και θα εμβαθυνθεί η εκπαίδευση των στρατιωτών σε συνθήκες πολέμου.