Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Κατευθυντήριες γραμμές για τον αγροτικό τουρισμό

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-01-05 22:19:04
  • Προβολές:
  • 1381


Την ενίσχυση του αγροτικού τουρισμού και την περαιτέρω βελτίωση του συγκεκριμένου τομέα επιδιώκει η Κίνα με την ανακοίνωση κατευθυντήριων γραμμών από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, την Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης και 15 άλλων τμημάτων. Οι κατευθυντήριες γραμμές των αρμόδιων αρχών αποτελούνται από πέντε βασικά σημεία, με κυριότερα την ενδυνάμωση του σχεδιασμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συντονισμένη τοπική ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού και η βελτίωση των υποδομών και των δημόσιων υπηρεσιών με σκοπό να γίνει ο αγροτικός τουρισμός ακόμα πιο αποδοτικός. 
Στην ανακοίνωση των φορέων περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και του επιπέδου των υπηρεσιών και της διοίκησης. Αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί μέσα από την αναβάθμιση της λειτουργίας του μάρκετινγκ και της προώθησης του αγροτικού τουρισμού, καθώς και με την απόδοση μεγαλύτερης βαρύτητας και προσοχής στα πλεονεκτήματα αυτού του τομέα και στην συμβολή που μπορεί να έχει στην ανακούφιση των αγροτικών περιοχών από τη φτώχεια. 
Για την ενίσχυση του αγροτουρισμού είναι ακόμη απαραίτητη η οικονομική στήριξη των τοπικών κοινωνιών και η παροχή υποστηρικτικών μέτρων, έτσι ώστε να τονωθεί και η αγροτική οικονομία. Γι΄αυτόν τον λόγο, οι οδηγίες του Υπουργείου ανέφεραν την ανάγκη για βελτίωση του μηχανισμού για αύξηση των επενδύσεων και παροχή περαιτέρω εγγυήσεων για την χρήση της γης στον αγροτικό τουρισμό. 
Ο τομέας του αγροτικού τουρισμού έχει εξαιρετικές προοπτικές και μπορεί να αποβεί πολύ επωφελής για την συνολική οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αφού ήδη αποτελεί το 70% του συνολικού τουρισμού της χώρας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ning Zhizhong, επικεφαλής προγραμματιστής του ερευνητικού κέντρου τουρισμού στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών «η ενσωμάτωση του αγροτικού τουρισμού στην τοπική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των αγροτικών βιομηχανιών». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών έχει 13 συνολικά τμήματα σε 13 διαφορετικές πόλεις της Κίνας με πάνω από εκατό ινστιτούτα και δύο πανεπιστήμια, αποτελώντας έναν εξαιρετικό οργανισμό για την προώθηση των τεχνολογικών, των ιατρικών, των θετικών και άλλων επιστημονικών πεδίων.  Η παρουσία της Ακαδημίας θα είναι επίσης αισθητή και στην προσπάθεια της Κίνας για ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού και την λήψη μέτρων για την περαιτέρω βελτίωσή του. 
 (Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων China Daily)