Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Ερευνητικό κέντρο για τον σχεδιασμό των Εθνικών Πάρκων της Κίνας

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-01-05 22:16:13
  • Προβολές:
  • 1460


Τον σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων για την προστασία των εθνικών πάρκων επιδιώκει η Κίνα με την ίδρυση ερευνητικού κέντρου από τη Εθνική Διοίκηση Δασοκομίας και Βοσκοτόπων της χώρας. Η ίδρυση του ερευνητικού κέντρου είναι μέρος της γενικότερης προσπάθειας της χώρας να διευκολύνει την προστασία των βιότοπων και των καταφυγίων της άγριας ζωής. 
Το ερευνητικό κέντρο θα έχει την έδρα του στην πόλη Kunming, πρωτεύουσα της Yunnan,  νοτιοδυτικής επαρχίας της Κίνας και θα διαχειρίζεται από το Ινστιτούτο Έρευνας και Σχεδιασμού της Διοίκησης Δασοκομίας. Η ίδρυση του κέντρου ήταν απαραίτητη για την στήριξη των εθνικών πάρκων κι όπως ανέφερε ο επικεφαλής οικονομικός διαχειριστής της Διοίκησης που εργάζεται κι ως πρόεδρος του γραφείου διαχείρισης του εθνικού πάρκου: «ήταν απαραίτητη η δημιουργία του ερευνητικού κέντρου δεδομένου ότι υπάρχει η ανάγκη για βελτίωση της επαγγελματικής και επιστημονικής φύση της κατασκευής και διαχείρισης των εθνικών πάρκων». 
Ταυτόχρονα, κάλεσε τους ερευνητές του κέντρου να διεξάγουν αναλυτικές μελέτες στο θεωρητικό υπόβαθρο, τις τεχνικές μεθόδους, τις πολιτικές και τις συγκεκριμένες πρακτικές που αφορούν την ανάπτυξη των εθνικών πάρκων.  
Το Ινστιτούτο Έρευνας και Σχεδιασμού της Διοίκησης Δασοκομίας ασχολείται ενεργά με την έρευνα των εθνικών πάρκων από τη δεκαετία του 1990. Περισσότεροι από 70 ερευνητές που ειδικεύονται σε διάφορους τομείς, όπως η ζωολογία, η βοτανολογία, οι υγρότοποι, η προστασία των φυσικών τόπων και η διαμόρφωση κήπων αποτελούν μέλη του ινστιτούτου και κάθε χρόνο σημειώνουν σημαντικά επιτεύγματα στην έρευνα των εθνικών πάρκων, τις τοπογραφικές μελέτες και την συνολική οργάνωσή τους. 
Από το 2015 η δράση του Ινστιτούτου έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την τοπογράφηση σε πρώιμο στάδιο πάνω από 20 εθνικών πάρκων στην Yunnan, Hainan, Shaanxi, Fujian, Sichuan, Hubei, Shanxi, τις επαρχίες της Jiangxi και την Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ. 
Ήδη η Κίνα έχει καταβάλει πολλαπλές προσπάθειες για την ανάπτυξη των εθνικών πάρκων με την εγκαινίαση της πιλοτικής λειτουργίας 10 εθνικών πάρκων σε όλο το μήκος της χώρας από το 2016. Μερικά απ’ αυτά τα πάρκα αφορούν την περιβαλλοντική προστασία, ενώ άλλα είναι αφιερωμένα στην προστασία των αρχαιολογικών τόπων, όπως το Σινικό Τείχος. Απώτερος στόχος της χώρας είναι η δημιουργία μιας ομάδας εθνικών πάρκων και ο σχηματισμός ενός ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης μέχρι το 2020.