Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Πλήρης ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κίνα

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-01-05 22:15:15
  • Προβολές:
  • 1369


Τεράστιες προσπάθειες καταβάλει η Κίνα τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες στον τομέα της ανάπτυξης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λευκής Βίβλου από το Γραφείο Κρατικής Επιτροπής Πληροφόρησης της χώρας. Η πρωτοβουλία της Κίνας για άνοιγμα και μεταρρύθμιση συνοδεύεται από την ισχυρή επιθυμία για περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων βασισμένη στις ιστορικές και εθνικές συνθήκες της χώρας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο του Γραφείου Πληροφόρησης: «Αυτή η πορεία είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των Κινέζων όσον αφορά την πρακτική και θεωρητική μεταρρύθμιση, καθοδηγείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και αντιπροσωπεύει την ουσία του σοσιαλισμού με κινεζικά χαρακτηριστικά». 
Στο έγγραφο με τίτλο «Πρόοδος στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα 40 χρόνια Μεταρρύθμισης και Ανοίγματος της Κίνας» τονίζεται ότι «η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων έχει ως επίκεντρο τους ανθρώπους» καθώς η ανάπτυξη με κέντρο τον άνθρωπο για μια καλύτερη ζωή ήταν η αρχική προσδοκία και παραμένει ο ξεκάθαρος στόχος της μεταρρύθμισης και του ανοίγματος της Κίνας. 
Η Κίνα έχει ήδη παράσχει συνταγματική εγγύηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό την προστασία του νόμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση και επιδιώκει τη δημιουργία μιας κοινωνίας με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα, με απώτερο στόχο την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ανθρώπινα δικαιώματα έχουν εξασφαλιστεί, ενώ έχουν βελτιωθεί οι μηχανισμοί που εγγυώνται τα αστικά και τα πολιτικά δικαιώματα. Η ζωή των ανθρώπων έχει βελτιωθεί σημαντικά και η χώρα έχει επιτύχει αξιοσημείωτα επιτεύγματα σε τομείς όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και το κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ του 1978 και του 2017. 
Τα προσωπικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, την ιδιοκτησία και την εργασία προστατεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό, έχοντας πραγματοποιήσει βελτιώσεις στην νομοθεσία και στους αρμόδιους φορείς. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση έχει επίσης επεκταθεί με την κάλυψη της βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να διευρύνεται, το ποσό της σύνταξης να αυξάνεται και η βασική κατά κεφαλήν ασφάλιση σε αστικές και αγροτικές περιοχές να αναπτύσσεται. Σημαντική πρόοδος έχει επίσης πραγματοποιηθεί και στο δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση, στο δικαίωμα ψήφου, συμμετοχής, έκφρασης, ελέγχου και ελευθερίας άσκησης της θρησκευτικής πίστης. 
Δε μπορεί βέβαια να παραληφθεί η μεγάλη πρόοδος που έχει επιτευχθεί στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτικών ομάδων, των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές δεξιότητες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βελτιωμένοι μηχανισμοί και ειδικά μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία αυτών των ομάδων και τη διαφύλαξη της ισότιμης πρόσβασής τους σε όλους τους φορείς. 
Επίσης, το ΑΕΠ σε πέντε αυτόνομες περιοχές στην Εσωτερική Μογγολία, την Guangxi, το Θιβέτ, τη Ningxia και τη Xinjiang, όπως και σε τρεις επαρχίες στη Yunnan, τη Guizhou και τη Qinghai αυξήθηκε από 32,4 δισεκατομμύρια δολάρια γιουάν (4.7 δισ. δολάρια) το 1978 σε 8.49 τρισ. γιουάν το 2017. 
Το δικαίωμα των εθνικών μειονοτικών ομάδων στην χρήση και την ανάπτυξη της προφορικής και γραπτής τους γλώσσας, την ελευθερία άσκησης της θρησκευτικής τους πίστης και την προστασία των πολιτιστικών κειμηλίων της περιοχής τους έχουν διαφυλαχθεί σημαντικά. 
Επιπρόσθετα, το δικαίωμα των γυναικών για ίση συμμετοχή στην διοίκηση των δημόσιων φορέων και την πολιτική έχει επεκταθεί σημαντικά, ενώ μεγάλη μέριμνα έχει δοθεί και στην βελτίωση των μηχανισμών για την προστασία των δικαιωμάτων και των ενδιαφερόντων των ατόμων με ειδικές δεξιότητες. 
        (Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: Xinhua)