Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

17.5 εκατομμύρια επισκέπτες στην Απαγορευμένη Πόλη το 2018

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2019-01-05 21:38:03
  • Προβολές:
  • 1262


Το έτος 2018 ήταν μια πολύ δημιουργική χρονιά στον τομέα του πολιτισμού και των ανταλλαγών, με το Μουσείο του Παλατιού να έχει υποδεχτεί 17.5 εκατομμύρια επισκέπτες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μουσείου. 
Το Μουσείο του Παλατιού είναι το σήμα κατατεθέν του Πεκίνου αλλά και ολόκληρης της Κίνας και κάθε χρόνο υποδέχεται τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών παγκοσμίως. Ο μεγάλος όμως αριθμός των επισκεπτών δημιουργεί συχνά προβλήματα συνωστισμού και γι’ αυτό το Μουσείο έχει λάβει ειδικά μέτρα για την καταλληλότερη κατανομή τους ειδικότερα κατά τις περιόδους με μεγάλη επισκεψιμότητα.
Η αποφυγή του συνωστισμού σε περιόδους εθνικών εορτών και διακοπών έχει επιτευχθεί με τον ορισμό ανώτατου ορίου επισκεπτών σε ημερήσια βάση. Από τον Ιούνιο του 2015 το Μουσείο επιτρέπει το πολύ 80.000 επισκέπτες την ημέρα, δεδομένου ότι τα προηγούμενα έτη είχαν καταγραφεί 100.00 ή ακόμα και 180.000 επισκέψεις σε μια ημέρα, δυσκολεύοντας αρκετά τις υποδομές του Μουσείου αλλά και τους ίδιους τους επισκέπτες. 
Επίσης, το Μουσείο λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την αποσυμφόρηση των κεντρικών σημείων και των εξόδων. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, το Μουσείο άνοιξε την περιοχή μεταξύ της βορειότερης Πύλης της «Θεϊκής Υπεροχής» (Shenwu) και της ανατολικότερης Πύλης του «Ανατολικού Μεγαλείου» (Donghua). 
To άνοιγμα αυτής της περιοχής θα είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για τους επισκέπτες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το θέαμα κατά μήκος της τάφρου της Απαγορευμένης Πόλης ανάμεσα σε αυτές τις δύο πύλες, ενώ παράλληλα θα ελαφρύνουν την πίεση από τον συνωστισμό λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών.