Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Πράσινα οχήματα αντικαθιστούν τα συμβατικά στην Dalian

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-12-21 19:00:00
  • Προβολές:
  • 1090

Στην πλήρη αντικατάσταση των βενζινοκίνητων οχημάτων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα στοχεύει η Κίνα με την μετατροπή των πόλεών της σε πράσινες πόλεις.
   Ήδη στην πόλη – λιμάνι Dalian της βορειοανατολικής Κίνας, οι τοπικοί διαχειριστές της δημόσιας συγκοινωνίας θα μετατρέψουν τα λεωφορεία και τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, που εκτελούν διαδρομές μέσω της υπηρεσίας ridesharing σε οχήματα που δε θα επιβαρύνουν το περιβάλλον μέσα στα επόμενα χρόνια. Μέχρι το 2020 όλα τα βενζινοκίνητα οχήματα στις τέσσερις αστικές επαρχίες της πόλης θα έχουν αντικατασταθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης στην πόλη. 
Στα υπόλοιπα μέρη της πόλης Dalian, τα πράσινα οχήματα θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 10% του συνολικού στόλου των λεωφορείων μέχρι το 2020, ενώ από το 2020 και μετά τουλάχιστον τα μισά από τα λεωφορεία που θα αποκτηθούν θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Το ίδιο μέτρο θα ισχύσει και στα ταξί αλλά και στα ιδιωτικά αυτοκίνητα που εκτελούν διαδρομές μέσω ride –hailing, καθώς από το 2020 και μετά όλα τα ταξί, που θα αγοραστούν στις τέσσερις επαρχίες, θα πρέπει να είναι οχήματα νέας ενέργειας ή καθαρής ενέργειας. Παράλληλα, όλα τα ιδιωτικά αυτοκίνητα που θα ξεκινήσουν να εκτελούν διαδρομές από το 2020 θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 
Για τη λειτουργία των πράσινων οχημάτων είναι απαραίτητη η ύπαρξη σταθμών ανατροφοδότησής τους με υδρογόνο και η ανάπτυξη δικτύων επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Γι’ αυτό το σκοπό, η κυβέρνηση θα επιταχύνει την κατασκευή τέτοιου είδους σταθμών και δικτύων, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική και εύκολη η λειτουργία τους. 
Στα μέτρα προώθησης των πράσινων οχημάτων περιλαμβάνεται και η ενθάρρυνση της χρήσης τους μέσω της παροχής απαλλαγής από φόρους και επιχορήγησης για την αγορά τους. Σκοπός της πόλης Dalian και όλης της χώρας είναι η ανακούφιση του περιβάλλοντος και η εντατική προσπάθεια για μείωση των εκπομπών και των αέριων ρύπων. Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει η χώρα είναι τεράστιες, ενώ εδώ και τρία συνεχόμενα έτη αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά πράσινων οχημάτων στον κόσμο. Τα οχήματα πράσινης ενέργειας που πωλήθηκαν μόνο το 2017 ανήλθαν στα 777.000, υποδεικνύοντας την τεράστια δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς.