Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Η Κίνα εφαρμόζει νέες πολιτικές για την αύξηση της καινοτομίας

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-12-21 18:58:07
  • Προβολές:
  • 1329


Την ενίσχυση της ανάπτυξης και της δημιουργικότητας προωθεί και στηρίζει η κινεζική κυβέρνηση μέσα από την έκδοση και εφαρμογή μιας σειράς μεταρρυθμιστικών μέτρων και πολιτικών. 
   Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ειδική συνεδρίαση του Κρατικού Συμβουλίου, με προεδρέυοντα τον Πρωθυπουργό της Κίνας Li Keqiang, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την ενίσχυση της καινοτομίας θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές και επαρχίες της Κίνας, με σκοπό την επίτευξη ακόμα μεγαλύτερων αποτελεσμάτων. 
    Ήδη μεταρρυθμιστικά μέτρα για την προώθηση της καινοτομίας έχουν τεθεί σε πιλοτική λειτουργία σε 8 πόλεις και περιοχές της Κίνας συμπεριλαμβάνοντας τις περιχές Πεκίνο- Τianjin- Hebei, Σαγκάη και Guandong. Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν ότι μια ακόμη ομάδα μεταρρυθμιστικών μέτρων θα εφαρμοστούν με σκοπό την κινητοποίηση των καινοτόμων πηγών, την παροχή κινήτρων για καινοτόμες εργασίες και την αναζήτηση νέων οδηγών ανάπτυξης, που θα αφορούν όλη τη χώρα. 
Παράλληλα με τα μέτρα προώθησης της καινοτομίας, περισσότερες προσπάθειες θα πραγματοποιηθούν για την κινητοποίηση της εμπορευματοποίησης όλων των αποτελεσμάτων του τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
Γι’  αυτόν τον σκοπό, ειδικοί στον τομέα της εμπορευματοποίησης και εφαρμογής των αποτελεσμάτων της έρευνας θα συμβάλουν σημαντικά στην διαδικασία ανάπτυξης της καινοτομίας. Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα θα αποτελέσουν επίσης σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια της κυβέρνησης μέσα από την ενθάρρυνσή τους να συμμετάσχουν στην επιχειρηματική έρευνα. 
 Νέες υπηρεσίες οικονομικής τεχνολογίας, - ένας όρος που αφορά μια καινούρια βιομηχανία η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να βελτιώσει τις εργασίες στην οικονομία- θα εισαχθούν για την αναζήτηση περισσότερων οικονομικών διόδων για μικρές και μεσαίες εταιρίες τεχνολογίας, συμπεριλαμβάνοντας κι εκείνες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του asset- light. Πρόκειται για μια νέα επιχειρηματική τακτική η οποία δεν αφορά την αγορά εκτάσεων γης αλλά την από κοινού εκμετάλλευση των εσόδων που προκύπτουν από την αξιοποίησή της, έπειτα από σχετικό συμβόλαιο μεταξύ του ιδιοκτήτη και της εταιρίας.
  Χρηματοδοτήσεις από τις τοπικές κυβερνήσεις θα διοχετευτούν επίσης για να στηρίξουν επιχειρήσεις που σκοπεύουν να ασχοληθούν με τις υψηλές τεχνολογίες, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν προϊόντα, που θα καλύπτουν την εφαρμογή της ευρεσιτεχνίας και την προσβολή του διπλώματος της ευρεσιτεχνίας, έτσι ώστε να προλαμβάνουν τις απώλειες από την παραβίασή τους. 
   Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση των συμμετεχόντων στη Συνεδρίαση, οι αρμόδιοι φορείς προέβησαν σε τροποποίηση του Νόμου για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τα πνευματικά δικαιώματα και να εξαλείψουν την πιθανότητα παραβίασή τους. Έτσι, τα πρόστιμα για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων αυξήθηκαν σημαντικά και οι πάροχοι του διαδικτύου θα πρέπει πλέον να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους όταν αποτυγχάνουν να σταματήσουν έγκαιρα τις παραβιάσεις.
   Οι παραπάνω προτάσεις θα κατατεθούν στη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου για εξέταση και έγκριση. Η Κίνα καταβάλει ισχυρές προσπάθειες για την ανάπτυξη του τομέα της καινοτομίας, έχοντας ως γνώμονα την τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη όλου του έθνους. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται ότι θα συμβάλουν θετικά στον παραπάνω στόχο και θα προσφέρουν περαιτέρω δυνατότητες στον τομέα της καινοτομίας.  
  (Ελένη Μπίλια, πηγή στοιχείων: Xinhua)