Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Αίθουσες διαμεσολάβησης στην Κίνα

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-12-21 18:57:35
  • Προβολές:
  • 1013

Κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία αιθουσών, όπου θα μπορούν να λύνονται και να συζητώνται κοινωνικές και οικονομικές διαφορές εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κίνας. 
   Οι αίθουσες παρέμβασης θα αποτελούν οργανισμούς που θα δίνουν τη δυνατότητα να επιλύονται οικονομικές διαφορές και ζητήματα αστικού δικαίου από εξειδικευμένους μεσολαβητές. Οι οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για την κατάλληλη λειτουργία των συγκεκριμένων αιθουσών, οι οποίες θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα ομαλοποίησης της κοινωνίας. 
Οι αίθουσες θα μπορούν να δημιουργηθούν από έναν ή περισσότερους ειδικούς, οι οποίοι όμως θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες γι’ αυτή τη θέση. 
Στις οδηγίες του Υπουργείου τονίζεται ότι οι άνθρωποι που θα αναλαμβάνουν την επίλυση των διαφορών θα πρέπει να είναι δίκαιοι, ειλικρινείς και να έχουν υψηλό δημόσιο κύρος. Η ευγενική προσωπικότητα και η μεγάλη εμπειρία στην διαπραγμάτευση είναι επίσης απαραίτητες προϋποθέσεις, παράλληλα με την κατοχή υψηλής εκπαίδευσης και γνώσης στον τομέα της πολιτικής και της νομικής. 
Στη θέση των ατόμων που θα συμβάλουν στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν οι συνταξιοδοτημένοι επαγγελματίες στον τομέα της νομοθεσίας, νομικοί και όσοι χαίρουν θαυμασμού και εκτίμησης. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι υποψήφιοι μεσολαβητές θα λάβουν ειδική εκπαίδευση από δικαστικά και διοικητικά όργανα με την παρακολούθηση μαθημάτων, μελέτη των υποθέσεων και δοκιμαστικές ακροάσεις. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Κίνα επιθυμεί να λύνει τις διενέξεις με εξωδικαστικές διαδικασίες και επιδιώκει την άμβλυνση των διαφορών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήδη από το 2011 έχει θέσει σε εφαρμογή τον Νόμο της Μεσολάβησης, με τον οποίο δημιουργήθηκαν λαϊκές επιτροπές μεσολάβησης σε χωριά, αστικές κοινότητες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.
Η εφαρμογή αυτού του νόμου έχει εξαιρετικά αποτελέσματα καθώς περισσότερες από 9 εκατομμύρια υποθέσεις κάθε χρόνο διευθετούνται εξωδικαστικά με την συζήτηση και διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Την λαϊκή μεσολάβηση συμπληρώνουν βέβαια η διοικητική και δικαστική μεσολάβηση, έτσι ώστε να επιλύονται αποτελεσματικά οι διαμάχες και αντιπαραθέσεις.