Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Κινεζική εταιρία μη επανδρωμένων σκαφών συνεργάζεται με τη Γαλλία

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-12-01 22:09:21
  • Προβολές:
  • 1300


Το πρώτο Ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο θα ανοίξει στη Γαλλία η κινεζική εταιρία μη επανδρωμένων σκαφών μετά από μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ της κινεζικής εταιρίας και της Λυόν στη Γαλλία. 
     Η Ehang, μια καινοτόμα εταιρία, που ειδικεύεται στην κατασκευή και ανάπτυξη έξυπνων μη επανδρωμένων σκαφών, τόσο για τη μεταφορά επιβατών όσο και για τη μεταφορά εμπορευμάτων, σύντομα θα επεκταθεί και στην Ευρώπη, με την δημιουργία ερευνητικού κέντρου στη Λυόν. 
 Η επιλογή της Γαλλίας δεν ήταν τυχαία καθώς, όπως ανέφερε ο ιδρυτής της εταιρίας Ehang, Hu Huazhi, μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, «η Λυόν αποτελεί μια ιδανική επιλογή και διαθέτει μια φιλική ατμόσφαιρα για τις κινεζικές εταιρίες. Ταυτόχρονα, έχει υψηλής ποιότητας ερευνητικό ανθρώπινο δυναμικό, γεγονός που θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. 
Η Ehang επιδιώκει να μετατρέψει τη Λυόν σε μια «πόλη του αύριο» μέσω των μη επανδρωμένων προϊόντων, ενώ το άνοιγμα της εταιρίας μας στην Ευρώπη θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για παρουσίασή της έξω από τα όρια της Κίνας». 
Το επερχόμενο ερευνητικό κέντρο στη Λυόν και η παρουσία της κινεζικής εταιρίας εκεί αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη Γαλλία. 
Σύμφωνα με τον David Κimelfeld, Πρόεδρο της Μητρόπολης της Λυόν, το ερευνητικό κέντρο αναμένεται ότι θα δημιουργήσει 50 διαφορετικούς τύπους απασχόλησης μέσα σε τρία χρόνια. Όσον αφορά το πότε ακριβώς θα δημιουργηθεί το ερευνητικό κέντρο στη Λυόν, οι υπεύθυνοι δεν έδωσαν συγκεκριμένες πληροφορίες, σίγουρα όμως, η πραγματοποίησή του δεν είναι μακριά.