Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

H Κίνα αναπτύσσει τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-12-01 22:00:23
  • Προβολές:
  • 1219


Στην αναβάθμιση και μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών στοχεύει η Κίνα με την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών από το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα εκπαιδευτικά πρότυπα που στοχεύει η κυβέρνηση να επιτύχει, αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό που θα πρέπει να ενσωματωθεί στον τομέα της εκπαίδευσης. 
Έτσι, η παροχή πόρων και εξοπλισμού στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης, η δημιουργία πανεπιστημιουπόλεων χωρίς περιορισμούς αλλά με πρόσβαση σε όλους και η οικονομική στήριξη των μαθητών με οικονομικά προβλήματα, θα αποτελέσουν σημαντικό τμήμα των πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στην ίδρυση, την κατασκευή και διαχείριση των εκπαιδευτικών ινστιτούτων, καθώς και στον σχολικό εξοπλισμό, τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η Κίνα καλύπτει μια τεράστια έκταση με πληθυσμούς που ζουν τόσο σε μεγάλες πόλεις όσο και σε μικρές αγροτικές επαρχίες και γι΄αυτό είναι απαραίτητη η εξέταση των ειδικών συνθηκών, που επικρατούν σε κάθε περίπτωση. 
Έχοντας αυτό το στοιχείο στο μυαλό, όλοι οι υπεύθυνοι φορείς θα προβούν σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και θα θέσουν νέα εκπαιδευτικά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψιν τις διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. 
Η υλοποίηση της ευρύτερης μεταρρύθμισης θα συνοδεύεται από την ενίσχυση της εποπτείας και την ενδυνάμωση του νομικού πλαισίου, έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι νέες πρωτοβουλίες. Θα δημιουργηθεί παράλληλα ένα σύστημα ανατροφοδότησης και ένας μηχανισμός αξιολόγησης για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αλλαγών.