Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

H Κίνα βελτιώνει τις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-12-01 21:31:08
  • Προβολές:
  • 1163


Σημαντικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ηλικιωμένων και την αναβάθμιση των Ινστιτούτων Φροντίδας τους έχει λάβει η Κίνα τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα μάλιστα, το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση των υπηρεσιών και στη βελτίωση της ποιότητάς τους.
   Μερικά από τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα σε αυτόν τον τομέα είναι η έλειψη χρηματοδότησης για την εκκίνηση των εργασιών οικοδόμησης ινστιτούτων φροντίδας και η αδυναμία εύρεσης κατάλληλου τόπου για την δημιουργία τους. 
Για την επίλυση αυτών, η ειδική επιτροπή του Κρατικού Συμβουλίου κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να απλοποιήσουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση της αγοράς σε τέτοιου είδους υπηρεσίες και να στηρίξουν την ανάπτυξη των ινστιτούτων φροντίδας ηλικιωμένων από πολλών ειδών πηγές. Ταυτόχρονα, οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα συνεχίζουν να διαδραματίζουν βασικό ρόλο παράλληλα με την ύπαρξη ιδιωτικών ινστιτούτων. 
Κίνητρα και διευκολύνσεις θα δοθούν επίσης σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις με τη χορήγηση δανείων και οικονομικής στήριξης για την έναρξη οικοδόμησης ινστιτούτων και κέντρων για ηλικιωμένους. 
Ιδιώτες και επιχειρήσεις που διαθέτουν την κατάλληλη άδεια και καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία ινστιτούτων φροντίδας, θα λάβουν μεγαλύτερη ενθάρρυνση για να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Η παροχή ειδικών και κατάλληλων χώρων για την οικοδόμηση κτιρίων φιλοξενίας των ηλικιωμένων και η πραγματοποίηση μεγαλύτερων προσπαθειών για την ανάπτυξη των κοινοτικών υπηρεσιών, θα είναι μερικά ακόμη βοηθητικά μέτρα αυτής της πρωτοβουλίας. 
Οι προσπάθειες της Κίνας για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των γηραιότερων μελών της χώρας αναμένεται να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία, ενώ όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου Ηλικιωμένων της Κίνας, Dang Junwu: «αυτού του είδους  τα μέτρα μπορούν να κινητοποιήσουν τις κοινωνικές δυνάμεις και να δώσουν κίνητρα στα ιδιωτικά κέντρα φροντίδας, ταυτόχρονα με την αύξηση των υπηρεσιών τους». 
Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες είναι επίσης πολύ πιθανό να προσελκύσουν περισσότερους ηλικιωμένους στα ινστιτούτα φροντίδας με αποτέλεσμα να ανακουφιστεί σημαντικά η αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία, τα οποία υποδέχονται καθημερινά πολλούς ηλικιωμένους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του 2017 ο αριθμός των ινστιτούτων φροντίδας ηλικιωμένων και οι τέτοιου είδους υπηρεσίες στην Κίνα έφτασε τα 155.000, προσφέροντας συνολικά 7,4 εκατομμύρια κρεβάτια, σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Αστικών Υποθέσεων.