Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος στην καταπολέμηση της φτώχειας

  • πηγή:
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-11-24 21:44:20
  • Προβολές:
  • 565


   Σπουδαίες και αξιοσημείωτες προσπάθειες καταβάλει τα τελευταία χρόνια η Κίνα για να καταπολεμήσει και να εξαφανίσει τη φτώχεια σε όλες τις περιοχές της μέχρι το 2020. Ως τώρα μια σειρά μέτρων έχουν ληφθεί και υλοποιηθεί με αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση του αριθμού των κατοίκων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και την αύξηση του μηνιαίου εισοδήματός τους. 
Στην δύσκολη αυτή μάχη, η περιβαλλοντική και οικολογική προστασία θα διαδραματίσει ακόμα σπουδαιότερο ρόλο και θα αποτελέσει προτεραιότητα των κινεζικών αρχών. Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αρχές της Κίνας, η προστασία του περιβάλλοντος θα αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο της αναβάθμισης των προσπαθειών για ανακούφιση από τη φτώχεια. 
Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε για την καταπολέμηση της φτώχειας, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικολογίας και Περιβάλλοντος Zhuang Guotai, τόνισε ότι «θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της οικολογικής οικονομίας και κυρίως στον οικολογικό τουρισμό και τη γεωργία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την φροντίδα των ηλικιωμένων, καθώς και την βιομηχανία οργανικών τροφίμων και οικολογικής αποκατάστασης». 
 Η προσπάθεια οικολογικής αποκατάστασης θα επικεντρωθεί στην επιστροφή των καλλιεργήσιμων τώρα εκτάσεων σε δάση και λιβάδια και στην προστασία των υγρότοπων και την μέριμνα για φροντίδα της ποιότητας του νερού. Απώτερος στόχος όλων των μέτρων είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων, που ζουν σε περιοχές κάτω από τα όρια της φτώχειας και η αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου. 
Γι αυτό το σκοπό, οι Αρχές της Κίνας θα παρέχουν καλύτερα έργα υποδομής για τον επαρχιακό τουρισμό, θα εγκαινιάσουν πράσινα συστήματα θέρμανσης και θα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού σε περιοχές, που υποφέρουν απ’ την φτώχεια, σε μια προσπάθεια αναδιαμόρφωσης των περιοχών. Η οργανική γεωργία και ο επαρχιακός τουρισμός θα μπουν στην κορυφή των πρωτοβουλιών για την ανακούφιση απ’ τη φτώχεια και θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο.