Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Η Κίνα προωθεί τις κινεζικές κλασικές σπουδές

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-11-10 23:56:42
  • Προβολές:
  • 753


Ιδιαίτερη σημασία δίνει η Κίνα στην διαφύλαξη και ανάπτυξη των κινεζικών κλασικών σπουδών και την ενσωμάτωσή τους στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τομέας των αρχαίων κινεζικών κλασικών σπουδών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κινεζικού πολιτισμού γι’ αυτό και οι Αρχές της Κίνας κάνουν προσπάθειες για την ενίσχυσή του. Το 2017, οι κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση και την διαφύλαξη του κινεζικού πολιτισμού, τοποθετούσαν την διδασκαλία των κινεζικών κλασικών σπουδών στην πρώτη θέση. 
Φέτος, το Υπουργείο Παιδείας και η Κρατική Επιτροπή Γλωσσών εξέδωσαν από κοινού ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση των κινεζικών κλασικών. Το σχέδιο αυτό προβλέπει την πραγματοποίηση πολλών διαφορετικών δράσεων και την κινητοποίηση πολλών φορέων. Η χώρα θα ιδρύσει εκπαιδευτικές βάσεις για τις κινεζικές κλασικές σπουδές και θα διοργανώσει δραστηριότητες όπως, απαγγελία κειμένων, δημόσιες ομιλίες και εκθέσεις, έτσι ώστε να αυξήσει τη δημοτικότητα των κλασικών κινεζικών σπουδών και να προωθήσει την έρευνα και την εκπαίδευση. 
Στην προσπάθεια αυτή θα συμμετάσχουν βέβαια και οι δάσκαλοι και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα, που θα αφορούν τον τρόπο διδασκαλίας, απαγγελίας και γραφής των αρχαίων κλασικών, έτσι ώστε να τα διδάσκουν πιο αποτελεσματικά στους μαθητές.
Αναβαθμισμένα σχολικά εγχειρίδια, κατάλληλα για το εκάστοτε επίπεδο, πρόκειται επίσης να αναπτυχθούν, εστιάζοντας στην εξειδικευμένη μελέτη των διαφορετικών πεδίων. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ακόμη την δημιουργία οργανισμών εκμάθησης των κινεζικών κλασικών σπουδών και ομάδες, που θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν ένα θετικό και ευνοϊκο κλίμα γύρω από την μελέτη αυτού του τομέα. 
Η Κίνα αντιμετωπίζει τον τομέα της εκπαίδευσης ως μια σημαντική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και προόδου της κοινωνίας και του κράτους και κάθε χρόνο επενδύει όλο και περισσότερα χρήματα και αναλαμβάνει όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες για την προώθησή της.