Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

4,25 τρισ. Γιουάν ξόδεψε η Κίνα για την εκπαίδευση το 2017

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-10-20 21:50:11
  • Προβολές:
  • 1334

Για 6ο συνεχόμενο χρόνο οι Αρχές της Κίνας χρηματοδοτούν και στηρίζουν τον τομέα της εκπαίδευσης με ποσά, που ξεπερνούν το 4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής και του Υπουργείου Οικονομικών, η Κίνα επένδυσε 4,25 τρισεκατομμύρια Γιουάν (614 δισεκατομμύρια δολάρια) στον τομέα της εκπαίδευσης το προηγούμενο έτος.      
Από τα 4,25 τρισεκατομμύρια Γιουάν, τα 3,42 τρισεκατομμύρια ήταν οικονομικές δαπάνες, 8,95% περισσότερες από το προηγούμενο έτος. Τα 20,33 τρισεκατομμύρια Γιουάν από τις συνολικές δημόσιες δαπάνες του κράτους για το έτος 2017 επενδύθηκαν στον τομέα της εκπαίδευσης. 
Είναι φανερή, άλλωστε, η σημασία που δίνει η Κίνα στον τομέα της παιδείας και η επιθυμία της να ενισχύσει την καινοτομία και την έρευνα, δύο τομείς που στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην παιδεία.