Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Προσπάθειες για την καταπολέμηση της απάτης σε πτυχιακές εργασίες

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2018-09-14 21:55:00
  • Προβολές:
  • 1222


Για την πλήρη διαφάνεια στις πανεπιστημιακές σπουδές και τις διπλωματικές εργασίες, καταβάλει προσπάθειες το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018, τα πανεπιστήμια οφείλουν να εργαστούν σκληρότερα, έτσι ώστε να καταπολεμηθούν οι ακαδημαϊκές παραβάσεις στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών. Πρακτικές όπως η λογοκλοπή, τα αβάσιμα συμπεράσματα, οι αφανείς συγγραφείς, καθώς και η αγωραπωλησία των διπλωματικών εργασιών, θα πρέπει να καταδικάζονται και να καταβληθούν προσπάθειες για την εξάλειψή τους. 
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης στην προπτυχιακή εκπαίδευση, περιελάμβανε οδηγίες για την δημιουργία αναθεωρημένων συστημάτων διαχείρισης, τα οποία θα ενισχύσουν την επίβλεψη όλων των βημάτων κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η επίβλεψη θα περιλαμβάνει το στάδιο επιλογής του θέματος, την πρόταση και την ανάπτυξη του θέματος, ενώ θα εστιάζει στην αυστηρή εφαρμογή της απογόρευσης οποιασδήποτε λογοκλοπής με τη συνεχή παρακολούθηση της διαδικασίας. 
Η βελτίωση της ακαδημαϊκής πορείας των φοιτητών απαιτεί επίσης ένα πιο απαιτητικό και καλύτερης ποιότητας αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ όπως αναφέρουν οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας της Κίνας, η συμπεριφορά των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να αποτελεί μεγαλύτερο κομμάτι της συνολικής βαθμολογίας.   
Για την επίτευξη της αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αποδόσεων των φοιτητών δεν απαιτούνται προσπάθειες μόνο από την πλευρά των φοιτητών αλλά και από την πλευρά των διδασκόντων. Η ποιότητα της εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελεί το μεγαλύτερο παράγοντα εξέτασης όταν ελέγχεται η επίδοση των διδασκόντων. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης, που εφαρμόζεται σε καθηγητές των κολλεγίων, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και να λειτουργεί με τον καλυτερο δυνατό τρόπο.